Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

Kanton Sarajevo je uspostavio sistem za borbu protiv korupcije

Direktor programskog odjela Misije OSCE-a u BiH Fermin Cordoba posjetio je danas novoosnovani Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, te održao zajednički sastanak kojem su prisustvovali i članovi Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije.

Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim aktivnostima i rezultatima koje je postigao Tim, ali i o budućim planovima Ureda, čiji je šef Erduan Kafedžić naglasio da će se tokom svog rada držati isključivo definisanih ovlaštenja.

Predstavnici Delegacije EU u BiH u posjeti KS: „Ured i Tim Vlade KS za borbu protiv korupcije izuzetan primjer koji je uspostavio visok prag za ostatak zemlje“

Predstavnici Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnog predstavnika EU u BiH (EUSR BiH) boravili su danas u prvoj zvaničnoj posjeti novoformiranom Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo. Posjeti su prisustvovali i predstavnici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine (APIK BiH).

Ovim povodom održan je i zajednički sastanka kojem su prisustvovali i članovi Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije.

Usaglašeni tekstovi Poziva i Upitnika namijenjenih privrednicima: Poduzeta aktivnost kojom će i privrednici u Kantonu Sarajevo dati svoj doprinos borbi protiv korupcije

Tekstove Poziva i Upitnika namijenjenih privrednicima Kantona Sarajevo usaglasili su predstavnici Tima Vlade KS za borbu protiv korupcije, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Privredne komore KS, Transparency International-a u Bosni i Hercegovini i Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – ACCOUNT.

Studijska posjeta Instituta za geopolitiku Francuske (IFG)

29.08.2017. godine u Multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo, Mirza Selimbegović (Kabinet premijera) i Erduan Kafedžić, predsjednik Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Tim), održali su sastanak sa direktoricom Instituta za geopolitiku Francuske (IFG), Barbarom Loyer, koja je stigla u pratnji univerzitetskih profesora i 25 studenata.

Seminar o upravljanju rizicima, u skladu sa novom revizijom standarda

Seminar o upravljanju rizicima, u skladu sa novom revizijom Standarda BAS ISO 9001:2015, održan je 6. i 7. jula za predstavnike certificiranih ministarstava i službi Kantona Sarajevo, kao i članove Tima za interni audit.

Uvodni dio seminara odnosio se na pregled osnovnih razlika između nove i stare verzije ISO 9001 (značajne promjene), ocjenu rizika i razmišljanja zasnovana na rizicima kao sastavnom dijelu sistema upravljanja kvalitetom.

Koordinacijski sastanak između Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije i predstavnika općinskih i gradskih vlasti u Kantonu Sarajevo

Uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, a u cilju prevencije i borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, u Sarajevu je održan Koordinacijski sastanak između Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije i predstavnika općinskih i gradskih vlasti u Kantonu Sarajevo, 09. maja 2017. godine, u saradnji sa državnom Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK).

Potpisivanje Memoranduma o saradnji

U cilju unapređenja prevencije i jačanja borbe protiv korupcije u Kantonu Sarajevo, te unapređenja saradnje i stvaranja kvalitetnijih pretpostavki za odvijanje budućih aktivnosti,

Drugi nadzorni audit 2017. godine

U certificiranim organima uprave i stručnim službama Kantona Sarajevo, u periodu od 11. do 14. aprila, uspješno je proveden Drugi nadzorni audit 2017. godine, Sistema upravljanja kvalitetom, u skladu sa Standardom ISO 9001.
Na osnovu rezultata ovog audita biće izrađen Izvještaj, kao i Program poboljšanja za 2017. godinu.