Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

Posjeta predstavnika Agencije za sprječavanje korupcije Crne Gore

Predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije Crne Gore (ASK) posjetili su 23.10.2018. godine Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo (Ured), kao i Tim Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije (Tim). Na sastanku održanim ovim povodom u prostorijama Kantona Sarajevo, predstavnici ASK, koje je predvodila Goranka Vučinić, predsjednica Savjeta ASK, razmijenili su bogata iskustva i znanja iz oblasti sistemske prevencije i borbe protiv korupcije sa predstavnicima Ureda i Tima.

Pripreme za Interni audit 2018. godine

Povodom priprema za provođenje Internog audita 2018. godine, održan je seminar, obnova znanja, za 45 uposlenika certificiranih ministarstava i službi Kantona Sarajevo. Predavači su bili eksperti certifikacijske kuće TUVadria d.o.o., Sarajevo, a seminar je održan 16. i 17. oktobra 2018. godine, za dvije grupe polaznika, na temu primjene sistema upravljanja kvalitetom u praksi, te provođenje internog audita, prema standardu ISO 9001:2015.

Prezentiran Registar imenovanih lica u Kantonu Sarajevo

Registar više od 3.000 osoba, imenovanih u 300 organa rukovođenja, upravljanja i nadzora Kantona Sarajevo od danas je javno dostupan.

Registar je uspostavljen zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, a na prijedlog i inicijativu Tima za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo. Projekt je podržala i omogućila Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Radionice na temu primjene aplikacije “Proaktivni monitoring provodbe strateških antikorupcijskih dokumenata u BiH” i "Izrada plana integriteta"

U cilju obezbjeđivanja kontinuiranog praćenja provođenja aktivnosti iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo 2015-2019, Tim Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije će u saradnji sa nevladinim sektorom, u periodu od 16.04. do 27.04. 2017 godine, sprovesti dvije radionice na temu: Pristup i korištenje aplikacije “Proaktivni monitoring provedbe strateških antikorupcijskih dokumenata u BiH” i “Izrada plana integriteta”.
Predviđeno je učešće ukupno 207 koordinatora/kontakt osoba iz oblasti borbe protiv korupcije iz svih institucija Kantona Sarajevo.

Kanton Sarajevo je uspostavio sistem za borbu protiv korupcije

Direktor programskog odjela Misije OSCE-a u BiH Fermin Cordoba posjetio je danas novoosnovani Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, te održao zajednički sastanak kojem su prisustvovali i članovi Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije.

Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim aktivnostima i rezultatima koje je postigao Tim, ali i o budućim planovima Ureda, čiji je šef Erduan Kafedžić naglasio da će se tokom svog rada držati isključivo definisanih ovlaštenja.

Predstavnici Delegacije EU u BiH u posjeti KS: „Ured i Tim Vlade KS za borbu protiv korupcije izuzetan primjer koji je uspostavio visok prag za ostatak zemlje“

Predstavnici Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnog predstavnika EU u BiH (EUSR BiH) boravili su danas u prvoj zvaničnoj posjeti novoformiranom Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo. Posjeti su prisustvovali i predstavnici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine (APIK BiH).

Ovim povodom održan je i zajednički sastanka kojem su prisustvovali i članovi Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije.

Usaglašeni tekstovi Poziva i Upitnika namijenjenih privrednicima: Poduzeta aktivnost kojom će i privrednici u Kantonu Sarajevo dati svoj doprinos borbi protiv korupcije

Tekstove Poziva i Upitnika namijenjenih privrednicima Kantona Sarajevo usaglasili su predstavnici Tima Vlade KS za borbu protiv korupcije, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Privredne komore KS, Transparency International-a u Bosni i Hercegovini i Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – ACCOUNT.

Studijska posjeta Instituta za geopolitiku Francuske (IFG)

29.08.2017. godine u Multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo, Mirza Selimbegović (Kabinet premijera) i Erduan Kafedžić, predsjednik Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Tim), održali su sastanak sa direktoricom Instituta za geopolitiku Francuske (IFG), Barbarom Loyer, koja je stigla u pratnji univerzitetskih profesora i 25 studenata.