Vlada Kantona Sarajevo

Akti Ureda

Odluka
Odluka - prijevoz - 8/2019 Preuzmi
Odluka - prijevoz - 9/2019 Preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji za javnu nabavku računara i računarske opreme Preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji za javnu nabavku motornog vozila Preuzmi
Odluka - prijevoz - 10/2019 Preuzmi
Odluka - prijevoz - 11/2019 Preuzmi
Odluka - prijevoz - 12/2019 Preuzmi
Odluka - prijevoz - 1/2020 Preuzmi
Odluka - prijevoz - 2/2020 Preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji za javnu nabavku računara i računarske opreme Preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji za javnu nabavku namještaja Preuzmi
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Javni poziv putem posebnog režima prema Aneksu 2 Dio B Zakona o javnim nabavkama Preuzmi
Odluka - prijevoz - 3/2020 Preuzmi
Odluka - prijevoz - 4/2020 Preuzmi
Odluka - prijevoz - 5/2020 Preuzmi
Rješenje
Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku računara i računarske opreme u konkurentskom postupku javne nabavke Preuzmi
Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku motornog vozila u konkurentskom postupku javne nabavke Preuzmi
Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku namještaja u konkurentskom postupku javne nabavke Preuzmi
Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku računara i računarske opreme u konkurentskom postupku javne nabavke Preuzmi
Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje Javnog oglasa za popunu radnog mjesta namještenika u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Preuzmi