Vlada Kantona Sarajevo

Akti Službe za protokol i press Kantona Sarajevo

Pravilnik
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sluzbe za protokol i press Preuzmi
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Sluzbe za protokol i press KS Preuzmi
Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Sluzbe za protokol i press KS Preuzmi
Vodič
Vodič za pristup informacijama Sluzbe za protokol i press Preuzmi, Preuzmi
Odluka
Odluka za prevoz-januar 2020. Preuzmi
Odluka za prevoz-februar 2020. Preuzmi
Odluka za prevoz-mart 2020. Preuzmi
Odluka za prevoz-april 2020. Preuzmi
Odluka za prevoz-maj 2020. Preuzmi
Odluka za prevoz-juni 2020. Preuzmi
Odluka za prevoz-juli 2020. Preuzmi
Odluka za prevoz-avgust 2020. Preuzmi
Odluka za regres 2020.godina Preuzmi
Odluka za prevoz-septembar 2020. Preuzmi
Odluka za prevoz-oktobar 2020. Preuzmi
Odluka za prevoz-novembar 2020. Preuzmi
Odluka za prevoz-decembar 2020. Preuzmi
Odluka za prevoz-januar 2021.g Preuzmi
Odluka za prevoz-februar 2021.g Preuzmi
Rješenje
Rješenje o isplati novcane naknade u slucaju smrti uzeg clana porodice Preuzmi