Vlada Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo: Donesena nova Odluka o Registru imenovanih lica u KS

Na inicijativu i prijedlog Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, jučer je Vlada Kantona Sarajevo na svojoj 21. sjednici donijela novu Odluku o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo kojom se propisuje obaveza uspostave ovog registra sa precizno navedenim organima i institucijama koje su je obavezne primjenjivati. Svrha donošenja ove Odluke i njome uspostavljenog Registra je praćenje mogućih pojavnih oblika sukoba interesa u obavljanju imenovanih funkcija te blagovremeno djelovanje.

Ključna izmjena desila se u članu 5. Odluke u kojem su navedeni podaci koji se unose u Registar, a prema kojima će od sada biti vidljivi podaci koji se odnose na iznos naknade za obavljanje imenovane funkcije kao i na stručnu spremu imenovanih lica, što u prethodno nije bio slučaj. Nakon sedam mjeseci primjene ranije donesene Odluke i analize rezultata i učinaka koje je proizvela objava podataka predviđenih ovom odlukom, zaključeno je da je potrebno donijeti novu Odluku i prethodnu staviti van snage. Primarni razlozi za njeno inoviranje leže u činjenicama što je podatke o imenovanim licima na području Kantona Sarajevo, sadržane u Registru, bilo potrebno upotpuniti dodatnim podacima kako bi se još efikasnije prevenirali pojavni oblici sukoba interesa, pružio javnosti uvid u korištenje budžetskih sredstava po osnovu isplaćenih naknada za obnašanje imenovanih funkcija i blagovremeno djelovalo u slučaju uočenih nepravilnosti. Također, novom Odlukom bi se stekao uvid i u stručnu spremu i kvalifikacije lica koja obavljaju imenovane funkcije.

Prema tome, a radi javnog interesa uvid u podatke o imenovanim licima u Kantonu Sarajevo bit će dodatno proširen podacima koji se predlažu novom Odlukom. Primjena nove Odluke ima za cilj sticanje uvida u stručne kvalifikacije lica koja obavljaju imenovane funkcije, sprečavanje sukoba interesa, uvid u način utroška budžetskih sredstava po osnovu isplaćenih naknada za obnašanje imenovane funkcije, te jačanje integriteta, objektivnosti, nepristrasnosti i transparentnosti u vršenju javnih funkcija, kao i podizanje nivoa povjerenja građana u institucije Kantona Sarajevo.