Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 10
Zapis 51 u 100 od 486
Školska godina
Ustanova
Broj učenika
Razred
2020/2021 Škole sa posebnim potrebama 24 prvi
2021/2022 Redovna škola 4229 prvi
2021/2022 Djeca sa posebnim potrebama uključena u redovnu nastavu 85 prvi
2021/2022 Škole sa posebnim potrebama 35 prvi
2000/2001 Redovna škola 4818 drugi
2001/2002 Redovna škola 4348 drugi
2002/2003 Redovna škola 3517 drugi
2002/2003 Škole sa posebnim potrebama 22 drugi
2003/2004 Redovna škola 4858 drugi
2003/2004 Škole sa posebnim potrebama 31 drugi
2004/2005 Redovna škola 5300 drugi
2004/2005 Škole sa posebnim potrebama 23 drugi
2005/2006 Redovna škola 7248 drugi
2005/2006 Škole sa posebnim potrebama 44 drugi
2006/2007 Redovna škola 7304 drugi
2006/2007 Škole sa posebnim potrebama 42 drugi
2007/2008 Redovna škola 4604 drugi
2007/2008 Škole sa posebnim potrebama 45 drugi
2008/2009 Redovna škola 4223 drugi
2008/2009 Škole sa posebnim potrebama 21 drugi
2009/2010 Redovna škola 3909 drugi
2009/2010 Škole sa posebnim potrebama 23 drugi
2010/2011 Redovna škola 3934 drugi
2010/2011 Djeca sa posebnim potrebama uključena u redovnu nastavu 63 drugi
2010/2011 Škole sa posebnim potrebama 20 drugi
2011/2012 Redovna škola 3871 drugi
2011/2012 Djeca sa posebnim potrebama uključena u redovnu nastavu 36 drugi
2011/2012 Škole sa posebnim potrebama 23 drugi
2012/2013 Redovna škola 3898 drugi
2012/2013 Djeca sa posebnim potrebama uključena u redovnu nastavu 30 drugi
2012/2013 Škole sa posebnim potrebama 25 drugi
2013/2014 Redovna škola 4011 drugi
2013/2014 Djeca sa posebnim potrebama uključena u redovnu nastavu 64 drugi
2013/2014 Škole sa posebnim potrebama 17 drugi
2014/2015 Redovna škola 4058 drugi
2014/2015 Djeca sa posebnim potrebama uključena u redovnu nastavu 56 drugi
2014/2015 Škole sa posebnim potrebama 30 drugi
2015/2016 Redovna škola 4310 drugi
2015/2016 Djeca sa posebnim potrebama uključena u redovnu nastavu 112 drugi
2015/2016 Škole sa posebnim potrebama 34 drugi
2016/2017 Redovna škola 4465 drugi
2016/2017 Djeca sa posebnim potrebama uključena u redovnu nastavu 85 drugi
2016/2017 Škole sa posebnim potrebama 25 drugi
2017/2018 Redovna škola 4308 drugi
2017/2018 Djeca sa posebnim potrebama uključena u redovnu nastavu 85 drugi
2017/2018 Škole sa posebnim potrebama 31 drugi
2018/2019 Redovna škola 4474 drugi
2018/2019 Djeca sa posebnim potrebama uključena u redovnu nastavu 99 drugi
2018/2019 Škole sa posebnim potrebama 30 drugi
2019/2020 Redovna škola 4398 drugi
Zavod za informatiku i statistiku