Školska godina
Ustanova
Broj učenika
Razred
2000/2001 Redovna škola 4423 prvi
2001/2002 Redovna škola 3462 prvi
2002/2003 Redovna škola 4842 prvi
2002/2003 Škole sa posebnim potrebama 27 prvi
2003/2004 Redovna škola 5201 prvi
2003/2004 Škole sa posebnim potrebama 36 prvi
2004/2005 Redovna škola 5721 prvi
2004/2005 Škole sa posebnim potrebama 37 prvi
2005/2006 Redovna škola 4568 prvi
2005/2006 Škole sa posebnim potrebama 49 prvi
2006/2007 Redovna škola 4575 prvi
2006/2007 Škole sa posebnim potrebama 39 prvi
2007/2008 Redovna škola 4174 prvi
2007/2008 Škole sa posebnim potrebama 28 prvi
2008/2009 Redovna škola 3891 prvi
2008/2009 Škole sa posebnim potrebama 24 prvi
2009/2010 Redovna škola 3888 prvi
2009/2010 Škole sa posebnim potrebama 18 prvi
2010/2011 Redovna škola 3876 prvi
2010/2011 Djeca sa posebnim potrebama uključena u redovnu nastavu 44 prvi
2010/2011 Škole sa posebnim potrebama 25 prvi
2011/2012 Redovna škola 3960 prvi
2011/2012 Djeca sa posebnim potrebama uključena u redovnu nastavu 18 prvi
2011/2012 Škole sa posebnim potrebama 28 prvi
2012/2013 Redovna škola 4001 prvi
2012/2013 Djeca sa posebnim potrebama uključena u redovnu nastavu 25 prvi
2012/2013 Škole sa posebnim potrebama 18 prvi
2013/2014 Redovna škola 4090 prvi
2013/2014 Djeca sa posebnim potrebama uključena u redovnu nastavu 30 prvi
2013/2014 Škole sa posebnim potrebama 23 prvi
2014/2015 Redovna škola 4321 prvi
2014/2015 Djeca sa posebnim potrebama uključena u redovnu nastavu 66 prvi
2014/2015 Škole sa posebnim potrebama 33 prvi
2015/2016 Redovna škola 4440 prvi
2015/2016 Djeca sa posebnim potrebama uključena u redovnu nastavu 84 prvi
2015/2016 Škole sa posebnim potrebama 24 prvi
2016/2017 Redovna škola 4353 prvi
2016/2017 Djeca sa posebnim potrebama uključena u redovnu nastavu 68 prvi
2016/2017 Škole sa posebnim potrebama 41 prvi
2017/2018 Redovna škola 4490 prvi
2017/2018 Djeca sa posebnim potrebama uključena u redovnu nastavu 149 prvi
2017/2018 Škole sa posebnim potrebama 30 prvi
2018/2019 Redovna škola 4411 prvi
2018/2019 Djeca sa posebnim potrebama uključena u redovnu nastavu 90 prvi
2018/2019 Škole sa posebnim potrebama 24 prvi
2019/2020 Redovna škola 4341 prvi
2019/2020 Djeca sa posebnim potrebama uključena u redovnu nastavu 94 prvi
2019/2020 Škole sa posebnim potrebama 23 prvi
2020/2021 Redovna škola 4485 prvi
2020/2021 Djeca sa posebnim potrebama uključena u redovnu nastavu 92 prvi