Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 6
Zapis 51 u 100 od 278
Školska godina
Srednja škola
Spol
Ukupan broj
2007/2008 Umjetničke škole ucenice 197
2007/2008 Tehničke i srodne škole ucenice 4029
2007/2008 Stručne/strukovne škole ucenice 771
2007/2008 Vjerske škole ucenice 234
2007/2008 Škole sa posebnim potrebama ucenice 57
2008/2009 Gimnazije ucenice 3971
2008/2009 Umjetničke škole ucenice 219
2008/2009 Tehničke i srodne škole ucenice 4321
2008/2009 Stručne/strukovne škole ucenice 912
2008/2009 Vjerske škole ucenice 211
2008/2009 Škole sa posebnim potrebama ucenice 62
2009/2010 Gimnazije ucenice 3560
2009/2010 Umjetničke škole ucenice 194
2009/2010 Tehničke i srodne škole ucenice 3992
2009/2010 Stručne/strukovne škole ucenice 799
2009/2010 Vjerske škole ucenice 235
2009/2010 Škole sa posebnim potrebama ucenice 57
2010/2011 Gimnazije ucenice 3798
2010/2011 Umjetničke škole ucenice 210
2010/2011 Tehničke i srodne škole ucenice 4168
2010/2011 Stručne/strukovne škole ucenice 798
2010/2011 Vjerske škole ucenice 238
2010/2011 Škole sa posebnim potrebama ucenice 53
2011/2012 Gimnazije ucenice 4030
2011/2012 Umjetničke škole ucenice 224
2011/2012 Tehničke i srodne škole ucenice 4533
2011/2012 Stručne/strukovne škole ucenice 921
2011/2012 Vjerske škole ucenice 226
2011/2012 Škole sa posebnim potrebama ucenice 60
2012/2013 Gimnazije ucenice 4222
2012/2013 Umjetničke škole ucenice 215
2012/2013 Tehničke i srodne škole ucenice 4892
2012/2013 Stručne/strukovne škole ucenice 886
2012/2013 Vjerske škole ucenice 251
2012/2013 Škole sa posebnim potrebama ucenice 63
2013/2014 Gimnazije ucenice 3865
2013/2014 Umjetničke škole ucenice 196
2013/2014 Tehničke i srodne škole ucenice 4382
2013/2014 Stručne/strukovne škole ucenice 673
2013/2014 Vjerske škole ucenice 239
2013/2014 Škole sa posebnim potrebama ucenice 60
2014/2015 Gimnazije ucenice 3598
2014/2015 Umjetničke škole ucenice 195
2014/2015 Tehničke i srodne škole ucenice 4121
2014/2015 Stručne/strukovne škole ucenice 614
2014/2015 Vjerske škole ucenice 254
2014/2015 Škole sa posebnim potrebama ucenice 51
2015/2016 Gimnazije ucenice 3239
2015/2016 Umjetničke škole ucenice 191
2015/2016 Tehničke i srodne škole ucenice 3732
Zavod za informatiku i statistiku