Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 6
Zapis 101 u 150 od 278
Školska godina
Srednja škola
Spol
Ukupan broj
2015/2016 Stručne/strukovne škole ucenice 595
2015/2016 Vjerske škole ucenice 263
2015/2016 Škole sa posebnim potrebama ucenice 53
2016/2017 Gimnazije ucenice 3016
2016/2017 Umjetničke škole ucenice 198
2016/2017 Tehničke i srodne škole ucenice 3556
2016/2017 Stručne/strukovne škole ucenice 530
2016/2017 Vjerske škole ucenice 265
2016/2017 Škole sa posebnim potrebama ucenice 42
2017/2018 Gimnazije ucenice 3089
2017/2018 Umjetničke škole ucenice 211
2017/2018 Tehničke i srodne škole ucenice 3804
2017/2018 Stručne/strukovne škole ucenice 532
2017/2018 Vjerske škole ucenice 281
2017/2018 Škole sa posebnim potrebama ucenice 44
2018/2019 Gimnazije ucenice 2806
2018/2019 Umjetničke škole ucenice 187
2018/2019 Tehničke i srodne škole ucenice 3636
2018/2019 Stručne/strukovne škole ucenice 598
2018/2019 Vjerske škole ucenice 286
2018/2019 Škole sa posebnim potrebama ucenice 45
2019/2020 Gimnazije ucenice 2670
2019/2020 Umjetničke škole ucenice 179
2019/2020 Tehničke i srodne škole ucenice 3494
2019/2020 Stručne/strukovne škole ucenice 638
2019/2020 Vjerske škole ucenice 285
2019/2020 Škole sa posebnim potrebama ucenice 35
2020/2021 Gimnazije ucenice 2641
2020/2021 Umjetničke škole ucenice 191
2020/2021 Tehničke i srodne škole ucenice 3513
2020/2021 Stručne/strukovne škole ucenice 678
2020/2021 Vjerske škole ucenice 286
2020/2021 Škole sa posebnim potrebama ucenice 49
2021/2022 Gimnazije ucenice 2746
2021/2022 Umjetničke škole ucenice 197
2021/2022 Tehničke i srodne škole ucenice 3483
2021/2022 Stručne/strukovne škole ucenice 587
2021/2022 Vjerske škole ucenice 263
2021/2022 Škole sa posebnim potrebama ucenice 48
2000/2001 Gimnazije ucenici 2081
2000/2001 Umjetničke škole ucenici 170
2000/2001 Tehničke i srodne škole ucenici 5045
2000/2001 Stručne/strukovne škole ucenici 3618
2000/2001 Vjerske škole ucenici 233
2000/2001 Škole sa posebnim potrebama ucenici 86
2000/2001 Učiteljske škole ucenici 72
2001/2002 Gimnazije ucenici 2269
2001/2002 Umjetničke škole ucenici 168
2001/2002 Tehničke i srodne škole ucenici 4830
2001/2002 Stručne/strukovne škole ucenici 3872
Zavod za informatiku i statistiku