Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 7
Zapis 201 u 250 od 301
Školska godina
Općina
Ustanova
Ukupno
ucenice
Ucenici
2014/2015 Novi Grad Redovna škola 9875 4742 5133
2014/2015 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 34 11 23
2014/2015 Ilidža Redovna škola 6407 3166 3241
2014/2015 Hadžići Redovna škola 2165 1034 1131
2014/2015 Vogošća Redovna škola 2723 1303 1420
2014/2015 Ilijaš Redovna škola 2147 1077 1070
2014/2015 Trnovo Redovna škola 68 38 30
2015/2016 Stari Grad Redovna škola 2234 1094 1140
2015/2016 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 111 30 81
2015/2016 Centar Redovna škola 4880 2370 2510
2015/2016 Centar Škole sa posebnim potrebama 35 14 21
2015/2016 Novo Sarajevo Redovna škola 5492 2667 2825
2015/2016 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 73 27 46
2015/2016 Novi Grad Redovna škola 9884 4599 5285
2015/2016 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 32 12 20
2015/2016 Ilidža Redovna škola 6383 3145 3238
2015/2016 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 0 0 0
2015/2016 Hadžići Redovna škola 2151 1036 1115
2015/2016 Vogošća Redovna škola 2756 1299 1457
2015/2016 Ilijaš Redovna škola 2129 1065 1064
2015/2016 Trnovo Redovna škola 70 42 28
2016/2017 Stari Grad Redovna škola 2203 1097 1106
2016/2017 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 111 29 82
2016/2017 Centar Redovna škola 5024 2442 2582
2016/2017 Centar Škole sa posebnim potrebama 35 14 21
2016/2017 Novo Sarajevo Redovna škola 5245 2599 2646
2016/2017 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 121 49 72
2016/2017 Novi Grad Redovna škola 10005 4655 5350
2016/2017 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 32 13 19
2016/2017 Ilidža Redovna škola 6808 3310 3498
2016/2017 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 0 0 0
2016/2017 Hadžići Redovna škola 2164 1043 1121
2016/2017 Vogošća Redovna škola 2817 1326 1491
2016/2017 Ilijaš Redovna škola 2155 1082 1073
2016/2017 Trnovo Redovna škola 69 45 24
2017/2018 Stari Grad Redovna škola 2204 1111 1093
2017/2018 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 111 29 82
2017/2018 Centar Redovna škola 5078 2494 2584
2017/2018 Centar Škole sa posebnim potrebama 34 14 20
2017/2018 Novo Sarajevo Redovna škola 5306 2623 2683
2017/2018 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 121 46 75
2017/2018 Novi Grad Redovna škola 10251 5000 5251
2017/2018 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 29 12 17
2017/2018 Ilidža Redovna škola 6858 3297 3561
2017/2018 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 0 0 0
2017/2018 Hadžići Redovna škola 2309 1123 1186
2017/2018 Vogošća Redovna škola 2877 1366 1511
2017/2018 Ilijaš Redovna škola 2131 1069 1062
2017/2018 Trnovo Redovna škola 63 41 22
2018/2019 Stari Grad Redovna škola 2250 1111 1139
Zavod za informatiku i statistiku