Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 13
Zapis 551 u 600 od 602
Školska godina
Općina
ustanova
Ukupan Broj
Spol
2018/2019 Stari Grad Redovna škola 1139 učenici
2018/2019 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 80 učenici
2018/2019 Centar Redovna škola 2654 učenici
2018/2019 Centar Škole sa posebnim potrebama 21 učenici
2018/2019 Novo Sarajevo Redovna škola 2820 učenici
2018/2019 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 69 učenici
2018/2019 Novi Grad Redovna škola 5406 učenici
2018/2019 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 16 učenici
2018/2019 Ilidža Redovna škola 3461 učenici
2018/2019 Hadžići Redovna škola 1064 učenici
2018/2019 Vogošća Redovna škola 1519 učenici
2018/2019 Ilijaš Redovna škola 1053 učenici
2018/2019 Trnovo Redovna škola 19 učenici
2019/2020 Stari Grad Redovna škola 1115 učenici
2019/2020 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 79 učenici
2019/2020 Centar Redovna škola 2614 učenici
2019/2020 Centar Škole sa posebnim potrebama 21 učenici
2019/2020 Novo Sarajevo Redovna škola 2716 učenici
2019/2020 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 50 učenici
2019/2020 Novi Grad Redovna škola 5503 učenici
2019/2020 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 12 učenici
2019/2020 Ilidža Redovna škola 3530 učenici
2019/2020 Hadžići Redovna škola 1102 učenici
2019/2020 Vogošća Redovna škola 1616 učenici
2019/2020 Ilijaš Redovna škola 1033 učenici
2019/2020 Trnovo Redovna škola 21 učenici
2020/2021 Stari Grad Redovna škola 1092 učenici
2020/2021 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 79 učenici
2020/2021 Centar Redovna škola 2674 učenici
2020/2021 Centar Škole sa posebnim potrebama 20 učenici
2020/2021 Novo Sarajevo Redovna škola 2787 učenici
2020/2021 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 0 učenici
2020/2021 Novi Grad Redovna škola 5427 učenici
2020/2021 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 9 učenici
2020/2021 Ilidža Redovna škola 3514 učenici
2020/2021 Hadžići Redovna škola 1136 učenici
2020/2021 Vogošća Redovna škola 1548 učenici
2020/2021 Ilijaš Redovna škola 1010 učenici
2020/2021 Trnovo Redovna škola 16 učenici
2021/2022 Stari Grad Redovna škola 1077 učenici
2021/2022 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 77 učenici
2021/2022 Centar Redovna škola 2666 učenici
2021/2022 Centar Škole sa posebnim potrebama 22 učenici
2021/2022 Novo Sarajevo Redovna škola 2821 učenici
2021/2022 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 62 učenici
2021/2022 Novi Grad Redovna škola 5440 učenici
2021/2022 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 7 učenici
2021/2022 Ilidža Redovna škola 3491 učenici
2021/2022 Hadžići Redovna škola 1064 učenici
2021/2022 Vogošća Redovna škola 1547 učenici
Zavod za informatiku i statistiku