Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 13
Zapis 51 u 100 od 602
Školska godina
Općina
ustanova
Ukupan Broj
Spol
2004/2005 Centar Redovna škola 2777 učenice
2004/2005 Centar Škole sa posebnim potrebama 29 učenice
2004/2005 Novo Sarajevo Redovna škola 2525 učenice
2004/2005 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 26 učenice
2004/2005 Novi Grad Redovna škola 5347 učenice
2004/2005 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 29 učenice
2004/2005 Ilidža Redovna škola 3072 učenice
2004/2005 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 3 učenice
2004/2005 Hadžići Redovna škola 1154 učenice
2004/2005 Hadžići Škole sa posebnim potrebama 4 učenice
2004/2005 Vogošća Redovna škola 1282 učenice
2004/2005 Ilijaš Redovna škola 944 učenice
2004/2005 Trnovo Redovna škola 49 učenice
2005/2006 Stari Grad Redovna škola 1519 učenice
2005/2006 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 39 učenice
2005/2006 Centar Redovna škola 2822 učenice
2005/2006 Centar Škole sa posebnim potrebama 21 učenice
2005/2006 Novo Sarajevo Redovna škola 2618 učenice
2005/2006 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 33 učenice
2005/2006 Novi Grad Redovna škola 5550 učenice
2005/2006 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 25 učenice
2005/2006 Ilidža Redovna škola 3340 učenice
2005/2006 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 6 učenice
2005/2006 Hadžići Redovna škola 1190 učenice
2005/2006 Hadžići Škole sa posebnim potrebama 1 učenice
2005/2006 Vogošća Redovna škola 1355 učenice
2005/2006 Ilijaš Redovna škola 1051 učenice
2005/2006 Trnovo Redovna škola 57 učenice
2006/2007 Stari Grad Redovna škola 1346 učenice
2006/2007 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 32 učenice
2006/2007 Centar Redovna škola 2914 učenice
2006/2007 Centar Škole sa posebnim potrebama 20 učenice
2006/2007 Novo Sarajevo Redovna škola 2368 učenice
2006/2007 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 28 učenice
2006/2007 Novi Grad Redovna škola 5574 učenice
2006/2007 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 23 učenice
2006/2007 Ilidža Redovna škola 3353 učenice
2006/2007 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 6 učenice
2006/2007 Hadžići Redovna škola 1179 učenice
2006/2007 Hadžići Škole sa posebnim potrebama 1 učenice
2006/2007 Vogošća Redovna škola 1251 učenice
2006/2007 Ilijaš Redovna škola 1067 učenice
2006/2007 Trnovo Redovna škola 50 učenice
2007/2008 Stari Grad Redovna škola 1524 učenice
2007/2008 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 34 učenice
2007/2008 Centar Redovna škola 2783 učenice
2007/2008 Centar Škole sa posebnim potrebama 18 učenice
2007/2008 Novo Sarajevo Redovna škola 2645 učenice
2007/2008 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 36 učenice
2007/2008 Novi Grad Redovna škola 5500 učenice
Zavod za informatiku i statistiku