Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 13
Zapis 501 u 550 od 602
Školska godina
Općina
ustanova
Ukupan Broj
Spol
2014/2015 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 49 učenici
2014/2015 Novi Grad Redovna škola 5133 učenici
2014/2015 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 23 učenici
2014/2015 Ilidža Redovna škola 3241 učenici
2014/2015 Hadžići Redovna škola 1131 učenici
2014/2015 Vogošća Redovna škola 1420 učenici
2014/2015 Ilijaš Redovna škola 1070 učenici
2014/2015 Trnovo Redovna škola 30 učenici
2015/2016 Stari Grad Redovna škola 1140 učenici
2015/2016 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 81 učenici
2015/2016 Centar Redovna škola 2510 učenici
2015/2016 Centar Škole sa posebnim potrebama 21 učenici
2015/2016 Novo Sarajevo Redovna škola 2825 učenici
2015/2016 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 46 učenici
2015/2016 Novi Grad Redovna škola 5285 učenici
2015/2016 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 20 učenici
2015/2016 Ilidža Redovna škola 3238 učenici
2015/2016 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 0 učenici
2015/2016 Hadžići Redovna škola 1115 učenici
2015/2016 Vogošća Redovna škola 1457 učenici
2015/2016 Ilijaš Redovna škola 1064 učenici
2015/2016 Trnovo Redovna škola 28 učenici
2016/2017 Stari Grad Redovna škola 1106 učenici
2016/2017 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 82 učenici
2016/2017 Centar Redovna škola 2582 učenici
2016/2017 Centar Škole sa posebnim potrebama 21 učenici
2016/2017 Novo Sarajevo Redovna škola 2646 učenici
2016/2017 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 72 učenici
2016/2017 Novi Grad Redovna škola 5350 učenici
2016/2017 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 19 učenici
2016/2017 Ilidža Redovna škola 3498 učenici
2016/2017 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 0 učenici
2016/2017 Hadžići Redovna škola 1121 učenici
2016/2017 Vogošća Redovna škola 1491 učenici
2016/2017 Ilijaš Redovna škola 1073 učenici
2016/2017 Trnovo Redovna škola 24 učenici
2017/2018 Stari Grad Redovna škola 1093 učenici
2017/2018 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 82 učenici
2017/2018 Centar Redovna škola 2584 učenici
2017/2018 Centar Škole sa posebnim potrebama 20 učenici
2017/2018 Novo Sarajevo Redovna škola 2683 učenici
2017/2018 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 75 učenici
2017/2018 Novi Grad Redovna škola 5251 učenici
2017/2018 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 17 učenici
2017/2018 Ilidža Redovna škola 3561 učenici
2017/2018 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 0 učenici
2017/2018 Hadžići Redovna škola 1186 učenici
2017/2018 Vogošća Redovna škola 1511 učenici
2017/2018 Ilijaš Redovna škola 1062 učenici
2017/2018 Trnovo Redovna škola 22 učenici
Zavod za informatiku i statistiku