Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 13
Zapis 451 u 500 od 602
Školska godina
Općina
ustanova
Ukupan Broj
Spol
2010/2011 Vogošća Redovna škola 1380 učenici
2010/2011 Ilijaš Redovna škola 1090 učenici
2010/2011 Trnovo Redovna škola 44 učenici
2011/2012 Stari Grad Redovna škola 1391 učenici
2011/2012 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 60 učenici
2011/2012 Centar Redovna škola 2856 učenici
2011/2012 Centar Škole sa posebnim potrebama 26 učenici
2011/2012 Novo Sarajevo Redovna škola 2984 učenici
2011/2012 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 60 učenici
2011/2012 Novi Grad Redovna škola 5761 učenici
2011/2012 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 30 učenici
2011/2012 Ilidža Redovna škola 3616 učenici
2011/2012 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 2 učenici
2011/2012 Hadžići Redovna škola 1312 učenici
2011/2012 Vogošća Redovna škola 1456 učenici
2011/2012 Ilijaš Redovna škola 1178 učenici
2011/2012 Trnovo Redovna škola 47 učenici
2012/2013 Stari Grad Redovna škola 1187 učenici
2012/2013 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 60 učenici
2012/2013 Centar Redovna škola 2498 učenici
2012/2013 Centar Škole sa posebnim potrebama 25 učenici
2012/2013 Novo Sarajevo Redovna škola 2590 učenici
2012/2013 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 54 učenici
2012/2013 Novi Grad Redovna škola 4967 učenici
2012/2013 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 25 učenici
2012/2013 Ilidža Redovna škola 3125 učenici
2012/2013 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 1 učenici
2012/2013 Hadžići Redovna škola 1106 učenici
2012/2013 Vogošća Redovna škola 1278 učenici
2012/2013 Ilijaš Redovna škola 1048 učenici
2012/2013 Trnovo Redovna škola 31 učenici
2013/2014 Stari Grad Redovna škola 1240 učenici
2013/2014 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 65 učenici
2013/2014 Centar Redovna škola 2579 učenici
2013/2014 Centar Škole sa posebnim potrebama 23 učenici
2013/2014 Novo Sarajevo Redovna škola 2691 učenici
2013/2014 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 50 učenici
2013/2014 Novi Grad Redovna škola 5170 učenici
2013/2014 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 26 učenici
2013/2014 Ilidža Redovna škola 3303 učenici
2013/2014 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 1 učenici
2013/2014 Hadžići Redovna škola 1174 učenici
2013/2014 Vogošća Redovna škola 1375 učenici
2013/2014 Ilijaš Redovna škola 1072 učenici
2013/2014 Trnovo Redovna škola 31 učenici
2014/2015 Stari Grad Redovna škola 1157 učenici
2014/2015 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 77 učenici
2014/2015 Centar Redovna škola 2534 učenici
2014/2015 Centar Škole sa posebnim potrebama 22 učenici
2014/2015 Novo Sarajevo Redovna škola 2711 učenici
Zavod za informatiku i statistiku