Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 13
Zapis 101 u 150 od 602
Školska godina
Općina
ustanova
Ukupan Broj
Spol
2007/2008 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 20 učenice
2007/2008 Ilidža Redovna škola 3345 učenice
2007/2008 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 5 učenice
2007/2008 Hadžići Redovna škola 1169 učenice
2007/2008 Hadžići Škole sa posebnim potrebama 1 učenice
2007/2008 Vogošća Redovna škola 1400 učenice
2007/2008 Ilijaš Redovna škola 1105 učenice
2007/2008 Trnovo Redovna škola 52 učenice
2008/2009 Stari Grad Redovna škola 1473 učenice
2008/2009 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 35 učenice
2008/2009 Centar Redovna škola 2773 učenice
2008/2009 Centar Škole sa posebnim potrebama 18 učenice
2008/2009 Novo Sarajevo Redovna škola 2633 učenice
2008/2009 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 27 učenice
2008/2009 Novi Grad Redovna škola 5456 učenice
2008/2009 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 20 učenice
2008/2009 Ilidža Redovna škola 3385 učenice
2008/2009 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 5 učenice
2008/2009 Hadžići Redovna škola 1153 učenice
2008/2009 Hadžići Škole sa posebnim potrebama 1 učenice
2008/2009 Vogošća Redovna škola 1361 učenice
2008/2009 Ilijaš Redovna škola 1108 učenice
2008/2009 Trnovo Redovna škola 44 učenice
2009/2010 Stari Grad Redovna škola 1464 učenice
2009/2010 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 34 učenice
2009/2010 Centar Redovna škola 2815 učenice
2009/2010 Centar Škole sa posebnim potrebama 15 učenice
2009/2010 Novo Sarajevo Redovna škola 2711 učenice
2009/2010 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 23 učenice
2009/2010 Novi Grad Redovna škola 5531 učenice
2009/2010 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 17 učenice
2009/2010 Ilidža Redovna škola 3474 učenice
2009/2010 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 6 učenice
2009/2010 Hadžići Redovna škola 1155 učenice
2009/2010 Hadžići Škole sa posebnim potrebama 1 učenice
2009/2010 Vogošća Redovna škola 1380 učenice
2009/2010 Ilijaš Redovna škola 1119 učenice
2009/2010 Trnovo Redovna škola 44 učenice
2010/2011 Stari Grad Redovna škola 1322 učenice
2010/2011 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 33 učenice
2010/2011 Centar Redovna škola 2567 učenice
2010/2011 Centar Škole sa posebnim potrebama 11 učenice
2010/2011 Novo Sarajevo Redovna škola 2652 učenice
2010/2011 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 23 učenice
2010/2011 Novi Grad Redovna škola 5153 učenice
2010/2011 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 12 učenice
2010/2011 Ilidža Redovna škola 3243 učenice
2010/2011 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 5 učenice
2010/2011 Hadžići Redovna škola 1103 učenice
2010/2011 Vogošća Redovna škola 1284 učenice
Zavod za informatiku i statistiku