Godina
Škola
Broj upisanih
2000/2001 Osnovna 4423
2001/2002 Osnovna 3462
2002/2003 Osnovna 4869
2003/2004 Osnovna 5237
2004/2005 Osnovna 5758
2005/2006 Osnovna 4617
2006/2007 Osnovna 4614
2007/2008 Osnovna 4202
2008/2009 Osnovna 3915
2009/2010 Osnovna 3906
2010/2011 Osnovna 3901
2011/2012 Osnovna 3988
2012/2013 Osnovna 4019
2013/2014 Osnovna 4113
2014/2015 Osnovna 4354
2015/2016 Osnovna 4464
2016/2017 Osnovna 4394
2017/2018 Osnovna 4520
2018/2019 Osnovna 4435
2019/2020 Osnovna 4364
2020/2021 Osnovna 4509
2021/2022 Osnovna 4264
2000/2001 Srednje 5748
2001/2002 Srednje 5818
2002/2003 Srednje 5727
2003/2004 Srednje 5905
2004/2005 Srednje 5809
2005/2006 Srednje 5734
2006/2007 Srednje 5576
2007/2008 Srednje 5304
2008/2009 Srednje 4932
2009/2010 Srednje 3982
2010/2011 Srednje 5965
2011/2012 Srednje 6568
2012/2013 Srednje 5312
2013/2014 Srednje 3176
2014/2015 Srednje 4868
2015/2016 Srednje 4505
2016/2017 Srednje 4004
2017/2018 Srednje 4013
2018/2019 Srednje 3908
2019/2020 Srednje 3869
2020/2021 Srednje 3921
2021/2022 Srednje 3957
Godina
Škola
Broj upisanih
2000/2001 Osnovna 4423
2001/2002 Osnovna 3462
2002/2003 Osnovna 4869
2003/2004 Osnovna 5237
2004/2005 Osnovna 5758
2005/2006 Osnovna 4617
2006/2007 Osnovna 4614
2007/2008 Osnovna 4202
2008/2009 Osnovna 3915
2009/2010 Osnovna 3906
2010/2011 Osnovna 3901
2011/2012 Osnovna 3988
2012/2013 Osnovna 4019
2013/2014 Osnovna 4113
2014/2015 Osnovna 4354
2015/2016 Osnovna 4464
2016/2017 Osnovna 4394
2017/2018 Osnovna 4520
2018/2019 Osnovna 4435
2019/2020 Osnovna 4364
2020/2021 Osnovna 4509
2021/2022 Osnovna 4264
2000/2001 Srednje 5748
2001/2002 Srednje 5818
2002/2003 Srednje 5727
2003/2004 Srednje 5905
2004/2005 Srednje 5809
2005/2006 Srednje 5734
2006/2007 Srednje 5576
2007/2008 Srednje 5304
2008/2009 Srednje 4932
2009/2010 Srednje 3982
2010/2011 Srednje 5965
2011/2012 Srednje 6568
2012/2013 Srednje 5312
2013/2014 Srednje 3176
2014/2015 Srednje 4868
2015/2016 Srednje 4505
2016/2017 Srednje 4004
2017/2018 Srednje 4013
2018/2019 Srednje 3908
2019/2020 Srednje 3869
2020/2021 Srednje 3921
2021/2022 Srednje 3957