Godina
Mjesec1
Općina
Zaključeni brakovi
Razvedeni brakovi
2000 Januar Centar 20 0
2000 Januar Hadžići 7 0
2000 Januar Ilidža 14 0
2000 Januar Ilijaš 5 0
2000 Januar Novi Grad 32 0
2000 Januar Novo Sarajevo 17 0
2000 Januar Stari Grad 11 0
2000 Januar Trnovo 2 0
2000 Januar Vogošća 4 0
2001 Januar Centar 14 0
2001 Januar Hadžići 6 0
2001 Januar Ilidža 9 0
2001 Januar Ilijaš 2 0
2001 Januar Novi Grad 20 1
2001 Januar Novo Sarajevo 19 0
2001 Januar Stari Grad 4 0
2001 Januar Trnovo 0 0
2001 Januar Vogošća 8 0
2002 Januar Centar 17 0
2002 Januar Hadžići 6 0
2002 Januar Ilidža 8 0
2002 Januar Ilijaš 6 0
2002 Januar Novi Grad 15 2
2002 Januar Novo Sarajevo 14 0
2002 Januar Stari Grad 10 0
2002 Januar Trnovo 0 0
2002 Januar Vogošća 4 0
2003 Januar Centar 13 0
2003 Januar Hadžići 3 0
2003 Januar Ilidža 11 0
2003 Januar Ilijaš 4 0
2003 Januar Novi Grad 16 0
2003 Januar Novo Sarajevo 11 0
2003 Januar Stari Grad 7 0
2003 Januar Trnovo 0 0
2003 Januar Vogošća 1 0
2004 Januar Centar 8 1
2004 Januar Hadžići 6 0
2004 Januar Ilidža 15 0
2004 Januar Ilijaš 1 0
2004 Januar Novi Grad 19 1
2004 Januar Novo Sarajevo 13 0
2004 Januar Stari Grad 4 0
2004 Januar Trnovo 0 0
2004 Januar Vogošća 0 0
2005 Januar Centar 23 0
2005 Januar Hadžići 4 0
2005 Januar Ilidža 23 0
2005 Januar Ilijaš 4 0
2005 Januar Novi Grad 30 0
Godina
Mjesec1
Općina
Zaključeni brakovi
Razvedeni brakovi
2000 Januar Centar 20 0
2000 Januar Hadžići 7 0
2000 Januar Ilidža 14 0
2000 Januar Ilijaš 5 0
2000 Januar Novi Grad 32 0
2000 Januar Novo Sarajevo 17 0
2000 Januar Stari Grad 11 0
2000 Januar Trnovo 2 0
2000 Januar Vogošća 4 0
2001 Januar Centar 14 0
2001 Januar Hadžići 6 0
2001 Januar Ilidža 9 0
2001 Januar Ilijaš 2 0
2001 Januar Novi Grad 20 1
2001 Januar Novo Sarajevo 19 0
2001 Januar Stari Grad 4 0
2001 Januar Trnovo 0 0
2001 Januar Vogošća 8 0
2002 Januar Centar 17 0
2002 Januar Hadžići 6 0
2002 Januar Ilidža 8 0
2002 Januar Ilijaš 6 0
2002 Januar Novi Grad 15 2
2002 Januar Novo Sarajevo 14 0
2002 Januar Stari Grad 10 0
2002 Januar Trnovo 0 0
2002 Januar Vogošća 4 0
2003 Januar Centar 13 0
2003 Januar Hadžići 3 0
2003 Januar Ilidža 11 0
2003 Januar Ilijaš 4 0
2003 Januar Novi Grad 16 0
2003 Januar Novo Sarajevo 11 0
2003 Januar Stari Grad 7 0
2003 Januar Trnovo 0 0
2003 Januar Vogošća 1 0
2004 Januar Centar 8 1
2004 Januar Hadžići 6 0
2004 Januar Ilidža 15 0
2004 Januar Ilijaš 1 0
2004 Januar Novi Grad 19 1
2004 Januar Novo Sarajevo 13 0
2004 Januar Stari Grad 4 0
2004 Januar Trnovo 0 0
2004 Januar Vogošća 0 0
2005 Januar Centar 23 0
2005 Januar Hadžići 4 0
2005 Januar Ilidža 23 0
2005 Januar Ilijaš 4 0
2005 Januar Novi Grad 30 0