Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 4
Zapis 151 u 189 od 189
Godina
KD
Naziv KD
Zaposleni
Neto plata
2009 K POSLOVANJE NEKRETNINAMA, IZNAJM. I POS. DJELATNOSTI 7649 908.58
2009 L DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 13633 1305.88
2009 M OBRAZOVANJE 9180 951.41
2009 N ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI RAD 9029 1028.45
2009 O OSTALE JAVNE KOMUNALNE, DRUŠTVENE I LIČNE USLUŽNE DJELATNOSTI 7470 920.55
2009 Q EKSTERITORIJALNE ORGANIZACIJE I TIJELA 889  
2009 X Nepoznato 1855  
2010 A POLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVO 1231 841.08
2010 C VAĐENJE RUDA I KAMENA 201 631.21
2010 D PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 15233 743.14
2010 E PROIZVODNJA I SNABD. EL.ENERGIJOM, GASOM I VODOM 3105 1307.61
2010 F GRAĐEVINARSTVO 8387 596.26
2010 G TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA, MOTOCIKLA 24856 716.33
2010 H UGOSTITELJSTVO 5673 591.08
2010 I SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I KOMUNIKACIJE 10684 1092.54
2010 J FINANSIJSKO POSREDOVANJE 5673 1480.10
2010 K POSLOVANJE NEKRETNINAMA, IZNAJM. I POS. DJELATNOSTI 8962 903.59
2010 L DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 14086 1297.71
2010 M OBRAZOVANJE 9183 970.16
2010 N ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI RAD 9049 1006.84
2010 O OSTALE JAVNE KOMUNALNE, DRUŠTVENE I LIČNE USLUŽNE DJELATNOSTI 7692 926.09
2010 Q EKSTERITORIJALNE ORGANIZACIJE I TIJELA 768  
2010 X Nepoznato 1763  
2011 A POLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVO 1251 855.38
2011 C VAĐENJE RUDA I KAMENA 204 595.84
2011 D PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 14498 743.91
2011 E PROIZVODNJA I SNABD. EL.ENERGIJOM, GASOM I VODOM 3113 1305.44
2011 F GRAĐEVINARSTVO 7857 655.59
2011 G TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA, MOTOCIKLA 25051 724.96
2011 H UGOSTITELJSTVO 5649 582.62
2011 I SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I KOMUNIKACIJE 10238 1084.22
2011 J FINANSIJSKO POSREDOVANJE 5628 1513.21
2011 K POSLOVANJE NEKRETNINAMA, IZNAJM. I POS. DJELATNOSTI 9388 892.28
2011 L DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 14340 1356.62
2011 M OBRAZOVANJE 9637 965.18
2011 N ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI RAD 9132 1000.37
2011 O OSTALE JAVNE KOMUNALNE, DRUŠTVENE I LIČNE USLUŽNE DJELATNOSTI 7803 917.02
2011 Q EKSTERITORIJALNE ORGANIZACIJE I TIJELA 683  
2011 X Nepoznato 1596  
Zavod za informatiku i statistiku