Godina
KD
Naziv KD
Zaposleni
Neto plata
2000 A POLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVO 535 411.67
2000 C VAĐENJE RUDA I KAMENA 50  
2000 D PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 19325 439.33
2000 E PROIZVODNJA I SNABD. EL.ENERGIJOM, GASOM I VODOM 4064 566.16
2000 F GRAĐEVINARSTVO 7821 378.61
2000 G TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA, MOTOCIKLA 10484 446.87
2000 H UGOSTITELJSTVO 3637 436.16
2000 I SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I KOMUNIKACIJE 8316 575.44
2000 J FINANSIJSKO POSREDOVANJE 2519 931.97
2000 K POSLOVANJE NEKRETNINAMA, IZNAJM. I POS. DJELATNOSTI 4559 496.92
2000 L DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 6730 587.17
2000 M OBRAZOVANJE 7052 471.03
2000 N ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI RAD 6405 476.63
2000 O OSTALE JAVNE KOMUNALNE, DRUŠTVENE I LIČNE USLUŽNE DJELATNOSTI 4399 455.15
2001 A POLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVO 565 453.03
2001 C VAĐENJE RUDA I KAMENA 49 528.61
2001 D PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 17223 521.03
2001 E PROIZVODNJA I SNABD. EL.ENERGIJOM, GASOM I VODOM 3783 643.93
2001 F GRAĐEVINARSTVO 7777 399.79
2001 G TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA, MOTOCIKLA 11427 480.71
2001 H UGOSTITELJSTVO 3632 442.66
2001 I SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I KOMUNIKACIJE 8379 638.63
2001 J FINANSIJSKO POSREDOVANJE 2618 1080.24
2001 K POSLOVANJE NEKRETNINAMA, IZNAJM. I POS. DJELATNOSTI 4420 504.11
2001 L DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 7151 669.07
2001 M OBRAZOVANJE 7281 546.88
2001 N ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI RAD 6680 551.45
2001 O OSTALE JAVNE KOMUNALNE, DRUŠTVENE I LIČNE USLUŽNE DJELATNOSTI 4888 552.69
2002 A POLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVO 571 474.68
2002 C VAĐENJE RUDA I KAMENA 82 429.44
2002 D PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 16720 549.55
2002 E PROIZVODNJA I SNABD. EL.ENERGIJOM, GASOM I VODOM 3769 728.26
2002 F GRAĐEVINARSTVO 7316 451.86
2002 G TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA, MOTOCIKLA 11119 474.14
2002 H UGOSTITELJSTVO 3827 467.47
2002 I SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I KOMUNIKACIJE 8528 705.08
2002 J FINANSIJSKO POSREDOVANJE 2947 1171.53
2002 K POSLOVANJE NEKRETNINAMA, IZNAJM. I POS. DJELATNOSTI 4256 554.10
2002 L DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 7407 736.68
2002 M OBRAZOVANJE 7449 559.74
2002 N ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI RAD 6877 622.65
2002 O OSTALE JAVNE KOMUNALNE, DRUŠTVENE I LIČNE USLUŽNE DJELATNOSTI 5144 577.41
2003 A POLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVO 747 589.83
2003 C VAĐENJE RUDA I KAMENA 75 521.91
2003 D PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 14579 575.84
2003 E PROIZVODNJA I SNABD. EL.ENERGIJOM, GASOM I VODOM 3735 735.84
2003 F GRAĐEVINARSTVO 6906 416.74
2003 G TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA, MOTOCIKLA 11102 480.28
2003 H UGOSTITELJSTVO 3840 499.02
2003 I SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I KOMUNIKACIJE 9229 791.67
Godina
KD
Naziv KD
Zaposleni
Neto plata
2000 A POLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVO 535 411.67
2000 C VAĐENJE RUDA I KAMENA 50  
2000 D PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 19325 439.33
2000 E PROIZVODNJA I SNABD. EL.ENERGIJOM, GASOM I VODOM 4064 566.16
2000 F GRAĐEVINARSTVO 7821 378.61
2000 G TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA, MOTOCIKLA 10484 446.87
2000 H UGOSTITELJSTVO 3637 436.16
2000 I SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I KOMUNIKACIJE 8316 575.44
2000 J FINANSIJSKO POSREDOVANJE 2519 931.97
2000 K POSLOVANJE NEKRETNINAMA, IZNAJM. I POS. DJELATNOSTI 4559 496.92
2000 L DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 6730 587.17
2000 M OBRAZOVANJE 7052 471.03
2000 N ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI RAD 6405 476.63
2000 O OSTALE JAVNE KOMUNALNE, DRUŠTVENE I LIČNE USLUŽNE DJELATNOSTI 4399 455.15
2001 A POLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVO 565 453.03
2001 C VAĐENJE RUDA I KAMENA 49 528.61
2001 D PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 17223 521.03
2001 E PROIZVODNJA I SNABD. EL.ENERGIJOM, GASOM I VODOM 3783 643.93
2001 F GRAĐEVINARSTVO 7777 399.79
2001 G TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA, MOTOCIKLA 11427 480.71
2001 H UGOSTITELJSTVO 3632 442.66
2001 I SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I KOMUNIKACIJE 8379 638.63
2001 J FINANSIJSKO POSREDOVANJE 2618 1080.24
2001 K POSLOVANJE NEKRETNINAMA, IZNAJM. I POS. DJELATNOSTI 4420 504.11
2001 L DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 7151 669.07
2001 M OBRAZOVANJE 7281 546.88
2001 N ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI RAD 6680 551.45
2001 O OSTALE JAVNE KOMUNALNE, DRUŠTVENE I LIČNE USLUŽNE DJELATNOSTI 4888 552.69
2002 A POLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVO 571 474.68
2002 C VAĐENJE RUDA I KAMENA 82 429.44
2002 D PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 16720 549.55
2002 E PROIZVODNJA I SNABD. EL.ENERGIJOM, GASOM I VODOM 3769 728.26
2002 F GRAĐEVINARSTVO 7316 451.86
2002 G TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA, MOTOCIKLA 11119 474.14
2002 H UGOSTITELJSTVO 3827 467.47
2002 I SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I KOMUNIKACIJE 8528 705.08
2002 J FINANSIJSKO POSREDOVANJE 2947 1171.53
2002 K POSLOVANJE NEKRETNINAMA, IZNAJM. I POS. DJELATNOSTI 4256 554.10
2002 L DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 7407 736.68
2002 M OBRAZOVANJE 7449 559.74
2002 N ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI RAD 6877 622.65
2002 O OSTALE JAVNE KOMUNALNE, DRUŠTVENE I LIČNE USLUŽNE DJELATNOSTI 5144 577.41
2003 A POLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVO 747 589.83
2003 C VAĐENJE RUDA I KAMENA 75 521.91
2003 D PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 14579 575.84
2003 E PROIZVODNJA I SNABD. EL.ENERGIJOM, GASOM I VODOM 3735 735.84
2003 F GRAĐEVINARSTVO 6906 416.74
2003 G TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA, MOTOCIKLA 11102 480.28
2003 H UGOSTITELJSTVO 3840 499.02
2003 I SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I KOMUNIKACIJE 9229 791.67