Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 4
Zapis 51 u 100 od 173
Godina
KD
Naziv KD
Broj zaposlenih
Neto Plata
2014 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 5569 1532.00
2014 L Poslovanje nekretninama 949 957.00
2014 M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 6867 1021.00
2014 N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 2881 647.00
2014 O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 15443 1363.00
2014 P Obrazovanje 9948 1018.00
2014 Q Djelatnosti zdravstvene socijalna zaštita 9100 1106.00
2014 R Umjetnost, zabava i rekreacija 1752 947.00
2014 S Ostale uslužne djelatnosti 2724 1173.00
2015 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 856 827.00
2015 B Vađenje ruda i kamena 118 861.00
2015 C Prerađivačka industrija 12830 726.00
2015 D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija 1982 1516.00
2015 E Snabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom 2379 893.00
2015 F Građevinarstvo 5910 670.00
2015 G Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila i motocikala 23548 743.00
2015 H Prijevoz i skladištenje 7710 998.00
2015 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotlijerstvo i ugostiteljstvo) 5950 541.00
2015 J Informacije i komunikacije 7634 1235.00
2015 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 5495 1550.00
2015 L Poslovanje nekretninama 1226 926.00
2015 M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 6989 1020.00
2015 N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 4330 510.00
2015 O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 15767 1367.00
2015 P Obrazovanje 10062 1032.00
2015 Q Djelatnosti zdravstvene socijalna zaštita 9475 1124.00
2015 R Umjetnost, zabava i rekreacija 1700 959.00
2015 S Ostale uslužne djelatnosti 2648 1187.00
2016 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 980 882.00
2016 B Vađenje ruda i kamena 88 944.00
2016 C Prerađivačka industrija 12796 745.00
2016 D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija 1924 1523.00
2016 E Snabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom 2412 903.00
2016 F Građevinarstvo 5680 667.00
2016 G Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila i motocikala 23546 756.00
2016 H Prijevoz i skladištenje 7636 994.00
2016 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotlijerstvo i ugostiteljstvo) 6658 543.00
2016 J Informacije i komunikacije 7744 1266.00
2016 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 5447 1566.00
2016 L Poslovanje nekretninama 1476 916.00
2016 M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 7111 1039.00
2016 N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5780 460.00
2016 O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 15633 1389.00
2016 P Obrazovanje 9897 1025.00
2016 Q Djelatnosti zdravstvene socijalna zaštita 9343 1119.00
2016 R Umjetnost, zabava i rekreacija 1903 989.00
2016 S Ostale uslužne djelatnosti 2977 1157.00
2017 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 1095 907.00
2017 B Vađenje ruda i kamena 44 913.00
2017 C Prerađivačka industrija 13442 769.00
Zavod za informatiku i statistiku