Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 4
Zapis 151 u 173 od 173
Godina
KD
Naziv KD
Broj zaposlenih
Neto Plata
2019 P Obrazovanje 11116 1253.00
2019 Q Djelatnosti zdravstvene socijalna zaštita 10109 1433.00
2019 R Umjetnost, zabava i rekreacija 3018 1111.00
2019 S Ostale uslužne djelatnosti 4678 1335.00
2020 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 1004 958.00
2020 B Vađenje ruda i kamena 38 841.00
2020 C Prerađivačka industrija 13638 837.00
2020 D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija 1874 1712.00
2020 E Snabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom 2570 988.00
2020 F Građevinarstvo 7388 826.00
2020 G Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila i motocikala 28064 927.00
2020 H Prijevoz i skladištenje 8003 1017.00
2020 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotlijerstvo i ugostiteljstvo) 7937 548.00
2020 J Informacije i komunikacije 10480 1455.00
2020 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 6391 1724.00
2020 L Poslovanje nekretninama 1934 830.00
2020 M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 8763 1181.00
2020 N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 6934 613.00
2020 O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 16406 1496.00
2020 P Obrazovanje 11161 1281.00
2020 Q Djelatnosti zdravstvene socijalna zaštita 10400 1475.00
2020 R Umjetnost, zabava i rekreacija 2855 1094.00
2020 S Ostale uslužne djelatnosti 4611 1356.00
Zavod za informatiku i statistiku