Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 4
Zapis 101 u 150 od 173
Godina
KD
Naziv KD
Broj zaposlenih
Neto Plata
2017 D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija 1969 1574.00
2017 E Snabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom 2586 956.00
2017 F Građevinarstvo 6833 710.00
2017 G Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila i motocikala 27520 799.00
2017 H Prijevoz i skladištenje 7827 1004.00
2017 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotlijerstvo i ugostiteljstvo) 8226 561.00
2017 J Informacije i komunikacije 8856 1307.00
2017 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 6322 1637.00
2017 L Poslovanje nekretninama 1778 929.00
2017 M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 8436 1141.00
2017 N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5744 520.00
2017 O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 16005 1401.00
2017 P Obrazovanje 10417 1049.00
2017 Q Djelatnosti zdravstvene socijalna zaštita 9989 1174.00
2017 R Umjetnost, zabava i rekreacija 2815 991.00
2017 S Ostale uslužne djelatnosti 4319 1242.00
2018 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 1098 925.00
2018 B Vađenje ruda i kamena 56 903.00
2018 C Prerađivačka industrija 13809 772.00
2018 D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija 1942 1620.00
2018 E Snabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom 2670 968.00
2018 F Građevinarstvo 7100 753.00
2018 G Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila i motocikala 28275 841.00
2018 H Prijevoz i skladištenje 7886 1025.00
2018 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotlijerstvo i ugostiteljstvo) 8807 565.00
2018 J Informacije i komunikacije 9313 1336.00
2018 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 6423 1667.00
2018 L Poslovanje nekretninama 1895 898.00
2018 M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 8573 1186.00
2018 N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 6074 569.00
2018 O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 15912 1429.00
2018 P Obrazovanje 10580 1100.00
2018 Q Djelatnosti zdravstvene socijalna zaštita 10032 1325.00
2018 R Umjetnost, zabava i rekreacija 2933 993.00
2018 S Ostale uslužne djelatnosti 4468 1298.00
2019 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 1003 945.00
2019 B Vađenje ruda i kamena 53 850.00
2019 C Prerađivačka industrija 14144 806.00
2019 D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija 1926 1677.00
2019 E Snabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom 2633 982.00
2019 F Građevinarstvo 7289 786.00
2019 G Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila i motocikala 28803 897.00
2019 H Prijevoz i skladištenje 8052 1051.00
2019 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotlijerstvo i ugostiteljstvo) 9336 588.00
2019 J Informacije i komunikacije 10089 1402.00
2019 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 6490 1737.00
2019 L Poslovanje nekretninama 2010 890.00
2019 M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 8692 1200.00
2019 N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 6671 590.00
2019 O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 16282 1476.00
Zavod za informatiku i statistiku