Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 4
Zapis 1 u 50 od 173
Godina
KD
Naziv KD
Broj zaposlenih
Neto Plata
2013 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 941 872.00
2012 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 1055 879.00
2012 B Vađenje ruda i kamena 91 716.00
2012 C Prerađivačka industrija 12204 741.00
2012 D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija 2075 1436.00
2012 E Snabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom 2520 912.00
2012 F Građevinarstvo 6973 634.00
2012 G Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila i motocikala 24575 741.00
2012 H Prijevoz i skladištenje 7414 1009.00
2012 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotlijerstvo i ugostiteljstvo) 5743 589.00
2012 J Informacije i komunikacije 6758 1181.00
2012 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 5579 1501.00
2012 L Poslovanje nekretninama 848 920.00
2012 M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 6399 1011.00
2012 N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 2566 634.00
2012 O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 14846 1315.00
2012 P Obrazovanje 9879 966.00
2012 Q Djelatnosti zdravstvene socijalna zaštita 8925 1071.00
2012 R Umjetnost, zabava i rekreacija 1626 911.00
2012 S Ostale uslužne djelatnosti 2767 1194.00
2012 00 Neraspoređeno po djelatnostima KD 3424  
2013 00 Neraspoređeno po djelatnostima KD 1920 0.00
2013 B Vađenje ruda i kamena 136 773.00
2013 C Prerađivačka industrija 12045 749.00
2013 D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija 2064 1470.00
2013 E Snabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom 2465 901.00
2013 F Građevinarstvo 6398 650.00
2013 G Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila i motocikala 23760 739.00
2013 H Prijevoz i skladištenje 7437 1009.00
2013 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotlijerstvo i ugostiteljstvo) 5281 581.00
2013 J Informacije i komunikacije 6926 1202.00
2013 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 5477 1521.00
2013 L Poslovanje nekretninama 873 930.00
2013 M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 6477 1023.00
2013 N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 2628 661.00
2013 O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 15261 1343.00
2013 P Obrazovanje 9774 999.00
2013 Q Djelatnosti zdravstvene socijalna zaštita 8903 1081.00
2013 R Umjetnost, zabava i rekreacija 1667 942.00
2013 S Ostale uslužne djelatnosti 2429 1189.00
2014 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 909 867.00
2014 B Vađenje ruda i kamena 141 794.00
2014 C Prerađivačka industrija 12945 737.00
2014 D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija 2013 1502.00
2014 E Snabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom 2391 889.00
2014 F Građevinarstvo 6596 687.00
2014 G Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila i motocikala 24007 747.00
2014 H Prijevoz i skladištenje 7611 1017.00
2014 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotlijerstvo i ugostiteljstvo) 5939 563.00
2014 J Informacije i komunikacije 7399 1222.00
Zavod za informatiku i statistiku