Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 4
Zapis 51 u 100 od 173
Godina
Djelatnost
KD
Broj zaposlenih
Neto plata
2018 M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 8573 1186
2018 N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 6074 569
2018 O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 15912 1429
2018 P Obrazovanje 10580 1100
2018 Q Djelatnosti zdravstvene socijalna zaštita 10032 1325
2018 R Umjetnost, zabava i rekreacija 2933 993
2018 S Ostale uslužne djelatnosti 4468 1298
2017 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 1095 907
2017 B Vađenje ruda i kamena 44 913
2017 C Prerađivačka industrija 13442 769
2017 D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija 1969 1574
2017 E Snabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom 2586 956
2017 F Građevinarstvo 6833 710
2017 G Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila i motocikala 27520 799
2017 H Prijevoz i skladištenje 7827 1004
2017 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotlijerstvo i ugostiteljstvo) 8226 561
2017 J Informacije i komunikacije 8856 1307
2017 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 6322 1637
2017 L Poslovanje nekretninama 1778 929
2017 M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 8436 1141
2017 N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5744 520
2017 O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 16005 1401
2017 P Obrazovanje 10417 1049
2017 Q Djelatnosti zdravstvene socijalna zaštita 9989 1174
2017 R Umjetnost, zabava i rekreacija 2815 991
2017 S Ostale uslužne djelatnosti 4319 1242
2016 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 980 882
2016 B Vađenje ruda i kamena 88 944
2016 C Prerađivačka industrija 12796 745
2016 D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija 1924 1523
2016 E Snabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom 2412 903
2016 F Građevinarstvo 5680 667
2016 G Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila i motocikala 23546 756
2016 H Prijevoz i skladištenje 7636 994
2016 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotlijerstvo i ugostiteljstvo) 6658 543
2016 J Informacije i komunikacije 7744 1266
2016 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 5447 1566
2016 L Poslovanje nekretninama 1476 916
2016 M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 7111 1039
2016 N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5780 460
2016 O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 15633 1389
2016 P Obrazovanje 9897 1025
2016 Q Djelatnosti zdravstvene socijalna zaštita 9343 1119
2016 R Umjetnost, zabava i rekreacija 1903 989
2016 S Ostale uslužne djelatnosti 2977 1157
2015 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 856 827
2015 B Vađenje ruda i kamena 118 861
2015 C Prerađivačka industrija 12830 726
2015 D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija 1982 1516
2015 E Snabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom 2379 893
Zavod za informatiku i statistiku