Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 4
Zapis 151 u 173 od 173
Godina
Djelatnost
KD
Broj zaposlenih
Neto plata
2013 Q Djelatnosti zdravstvene socijalna zaštita 8903 1081
2013 R Umjetnost, zabava i rekreacija 1667 942
2013 S Ostale uslužne djelatnosti 2429 1189
2012 00 Neraspoređeno po djelatnostima KD 3424  
2012 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 1055 879
2012 B Vađenje ruda i kamena 91 716
2012 C Prerađivačka industrija 12204 741
2012 D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija 2075 1436
2012 E Snabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom 2520 912
2012 F Građevinarstvo 6973 634
2012 G Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila i motocikala 24575 741
2012 H Prijevoz i skladištenje 7414 1009
2012 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotlijerstvo i ugostiteljstvo) 5743 589
2012 J Informacije i komunikacije 6758 1181
2012 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 5579 1501
2012 L Poslovanje nekretninama 848 920
2012 M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 6399 1011
2012 N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 2566 634
2012 O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 14846 1315
2012 P Obrazovanje 9879 966
2012 Q Djelatnosti zdravstvene socijalna zaštita 8925 1071
2012 R Umjetnost, zabava i rekreacija 1626 911
2012 S Ostale uslužne djelatnosti 2767 1194
Zavod za informatiku i statistiku