Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 4
Zapis 101 u 150 od 173
Godina
Djelatnost
KD
Broj zaposlenih
Neto plata
2015 F Građevinarstvo 5910 670
2015 G Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila i motocikala 23548 743
2015 H Prijevoz i skladištenje 7710 998
2015 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotlijerstvo i ugostiteljstvo) 5950 541
2015 J Informacije i komunikacije 7634 1235
2015 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 5495 1550
2015 L Poslovanje nekretninama 1226 926
2015 M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 6989 1020
2015 N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 4330 510
2015 O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 15767 1367
2015 P Obrazovanje 10062 1032
2015 Q Djelatnosti zdravstvene socijalna zaštita 9475 1124
2015 R Umjetnost, zabava i rekreacija 1700 959
2015 S Ostale uslužne djelatnosti 2648 1187
2014 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 909 867
2014 B Vađenje ruda i kamena 141 794
2014 C Prerađivačka industrija 12945 737
2014 D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija 2013 1502
2014 E Snabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom 2391 889
2014 F Građevinarstvo 6596 687
2014 G Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila i motocikala 24007 747
2014 H Prijevoz i skladištenje 7611 1017
2014 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotlijerstvo i ugostiteljstvo) 5939 563
2014 J Informacije i komunikacije 7399 1222
2014 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 5569 1532
2014 L Poslovanje nekretninama 949 957
2014 M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 6867 1021
2014 N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 2881 647
2014 O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 15443 1363
2014 P Obrazovanje 9948 1018
2014 Q Djelatnosti zdravstvene socijalna zaštita 9100 1106
2014 R Umjetnost, zabava i rekreacija 1752 947
2014 S Ostale uslužne djelatnosti 2724 1173
2013 00 Neraspoređeno po djelatnostima KD 1920 0
2013 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 941 872
2013 B Vađenje ruda i kamena 136 773
2013 C Prerađivačka industrija 12045 749
2013 D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija 2064 1470
2013 E Snabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom 2465 901
2013 F Građevinarstvo 6398 650
2013 G Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila i motocikala 23760 739
2013 H Prijevoz i skladištenje 7437 1009
2013 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotlijerstvo i ugostiteljstvo) 5281 581
2013 J Informacije i komunikacije 6926 1202
2013 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 5477 1521
2013 L Poslovanje nekretninama 873 930
2013 M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 6477 1023
2013 N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 2628 661
2013 O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 15261 1343
2013 P Obrazovanje 9774 999
Zavod za informatiku i statistiku