Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 4
Zapis 1 u 50 od 154
Godina
Djelatnost
KD
Broj zaposlenih
Neto plata
2019 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 1003 945
2019 B Vađenje ruda i kamena 53 850
2019 C Prerađivačka industrija 14144 806
2019 D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija 1926 1677
2019 E Snabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom 2633 982
2019 F Građevinarstvo 7289 786
2019 G Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila i motocikala 28803 897
2019 H Prijevoz i skladištenje 8052 1051
2019 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotlijerstvo i ugostiteljstvo) 9336 588
2019 J Informacije i komunikacije 10089 1402
2019 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 6490 1737
2019 L Poslovanje nekretninama 2010 890
2019 M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 8692 1200
2019 N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 6671 590
2019 O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 16282 1476
2019 P Obrazovanje 11116 1253
2019 Q Djelatnosti zdravstvene socijalna zaštita 10109 1433
2019 R Umjetnost, zabava i rekreacija 3018 1111
2019 S Ostale uslužne djelatnosti 4678 1335
2018 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 1098 925
2018 B Vađenje ruda i kamena 56 903
2018 C Prerađivačka industrija 13809 772
2018 D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija 1942 1620
2018 E Snabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom 2670 968
2018 F Građevinarstvo 7100 753
2018 G Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila i motocikala 28275 841
2018 H Prijevoz i skladištenje 7886 1025
2018 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotlijerstvo i ugostiteljstvo) 8807 565
2018 J Informacije i komunikacije 9313 1336
2018 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 6423 1667
2018 L Poslovanje nekretninama 1895 898
2018 M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 8573 1186
2018 N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 6074 569
2018 O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 15912 1429
2018 P Obrazovanje 10580 1100
2018 Q Djelatnosti zdravstvene socijalna zaštita 10032 1325
2018 R Umjetnost, zabava i rekreacija 2933 993
2018 S Ostale uslužne djelatnosti 4468 1298
2017 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 1095 907
2017 B Vađenje ruda i kamena 44 913
2017 C Prerađivačka industrija 13442 769
2017 D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija 1969 1574
2017 E Snabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom 2586 956
2017 F Građevinarstvo 6833 710
2017 G Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila i motocikala 27520 799
2017 H Prijevoz i skladištenje 7827 1004
2017 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotlijerstvo i ugostiteljstvo) 8226 561
2017 J Informacije i komunikacije 8856 1307
2017 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 6322 1637
2017 L Poslovanje nekretninama 1778 929
Zavod za informatiku i statistiku