Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 4
Zapis 1 u 50 od 173
Godina
Djelatnost
KD
Broj zaposlenih
Neto plata
2020 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 1004 958
2020 B Vađenje ruda i kamena 38 841
2020 C Prerađivačka industrija 13638 837
2020 D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija 1874 1712
2020 E Snabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom 2570 988
2020 F Građevinarstvo 7388 826
2020 G Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila i motocikala 28064 927
2020 H Prijevoz i skladištenje 8003 1017
2020 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotlijerstvo i ugostiteljstvo) 7937 548
2020 J Informacije i komunikacije 10480 1455
2020 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 6391 1724
2020 L Poslovanje nekretninama 1934 830
2020 M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 8763 1181
2020 N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 6934 613
2020 O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 16406 1496
2020 P Obrazovanje 11161 1281
2020 Q Djelatnosti zdravstvene socijalna zaštita 10400 1475
2020 R Umjetnost, zabava i rekreacija 2855 1094
2020 S Ostale uslužne djelatnosti 4611 1356
2019 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 1003 945
2019 B Vađenje ruda i kamena 53 850
2019 C Prerađivačka industrija 14144 806
2019 D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija 1926 1677
2019 E Snabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom 2633 982
2019 F Građevinarstvo 7289 786
2019 G Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila i motocikala 28803 897
2019 H Prijevoz i skladištenje 8052 1051
2019 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotlijerstvo i ugostiteljstvo) 9336 588
2019 J Informacije i komunikacije 10089 1402
2019 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 6490 1737
2019 L Poslovanje nekretninama 2010 890
2019 M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 8692 1200
2019 N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 6671 590
2019 O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 16282 1476
2019 P Obrazovanje 11116 1253
2019 Q Djelatnosti zdravstvene socijalna zaštita 10109 1433
2019 R Umjetnost, zabava i rekreacija 3018 1111
2019 S Ostale uslužne djelatnosti 4678 1335
2018 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 1098 925
2018 B Vađenje ruda i kamena 56 903
2018 C Prerađivačka industrija 13809 772
2018 D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija 1942 1620
2018 E Snabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom 2670 968
2018 F Građevinarstvo 7100 753
2018 G Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila i motocikala 28275 841
2018 H Prijevoz i skladištenje 7886 1025
2018 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotlijerstvo i ugostiteljstvo) 8807 565
2018 J Informacije i komunikacije 9313 1336
2018 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 6423 1667
2018 L Poslovanje nekretninama 1895 898
Zavod za informatiku i statistiku