Napomena:Izvor podataka je Mjesečni bilten Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 13
Zapis 101 u 150 od 621
Godina
Opcina
Spol
Broj
2003 Stari Grad muško 218
2003 Stari Grad žensko 185
2003 Trnovo mrtvorođeni 0
2003 Trnovo muško 11
2003 Trnovo žensko 11
2003 Vogošća mrtvorođeni 0
2003 Vogošća muško 126
2003 Vogošća žensko 89
2004 Centar mrtvorođeni 0
2004 Centar muško 302
2004 Centar žensko 268
2004 Hadžići mrtvorođeni 1
2004 Hadžići muško 130
2004 Hadžići žensko 137
2004 Ilidža mrtvorođeni 1
2004 Ilidža muško 314
2004 Ilidža žensko 258
2004 Ilijaš mrtvorođeni 0
2004 Ilijaš muško 124
2004 Ilijaš žensko 97
2004 Novi Grad mrtvorođeni 1
2004 Novi Grad muško 564
2004 Novi Grad žensko 537
2004 Novo Sarajevo mrtvorođeni 1
2004 Novo Sarajevo muško 299
2004 Novo Sarajevo žensko 277
2004 Stari Grad mrtvorođeni 1
2004 Stari Grad muško 177
2004 Stari Grad žensko 149
2004 Trnovo mrtvorođeni 0
2004 Trnovo muško 2
2004 Trnovo žensko 4
2004 Vogošća mrtvorođeni 0
2004 Vogošća muško 121
2004 Vogošća žensko 111
2005 Centar mrtvorođeni 2
2005 Centar muško 321
2005 Centar žensko 274
2005 Hadžići mrtvorođeni 1
2005 Hadžići muško 135
2005 Hadžići žensko 125
2005 Ilidža mrtvorođeni 6
2005 Ilidža muško 357
2005 Ilidža žensko 279
2005 Ilijaš mrtvorođeni 0
2005 Ilijaš muško 93
2005 Ilijaš žensko 120
2005 Novi Grad mrtvorođeni 2
2005 Novi Grad muško 563
2005 Novi Grad žensko 544
Zavod za informatiku i statistiku