Napomena:Izvor podataka je Mjesečni bilten Federalnog zavoda za statistiku.

 

Podaci su dati zbirno za izabrani vremenski period ako se ne izabere jedna godina.

 

Strana 
 od 49
Zapis 51 u 100 od 2448
Godina
Mjesec
Opcina
Broj
2000 Juni Novo Sarajevo 57
2000 Juni Stari Grad 30
2000 Juni Trnovo 0
2000 Juni Vogošća 14
2000 Juli Centar 46
2000 Juli Hadžići 5
2000 Juli Ilidža 31
2000 Juli Ilijaš 7
2000 Juli Novi Grad 89
2000 Juli Novo Sarajevo 50
2000 Juli Stari Grad 41
2000 Juli Trnovo 1
2000 Juli Vogošća 11
2000 Avgust Centar 59
2000 Avgust Hadžići 6
2000 Avgust Ilidža 27
2000 Avgust Ilijaš 8
2000 Avgust Novi Grad 71
2000 Avgust Novo Sarajevo 56
2000 Avgust Stari Grad 42
2000 Avgust Trnovo 1
2000 Avgust Vogošća 3
2000 Septembar Centar 48
2000 Septembar Hadžići 16
2000 Septembar Ilidža 11
2000 Septembar Ilijaš 15
2000 Septembar Novi Grad 85
2000 Septembar Novo Sarajevo 47
2000 Septembar Stari Grad 34
2000 Septembar Trnovo 3
2000 Septembar Vogošća 14
2000 Oktobar Centar 64
2000 Oktobar Hadžići 11
2000 Oktobar Ilidža 40
2000 Oktobar Ilijaš 7
2000 Oktobar Novi Grad 72
2000 Oktobar Novo Sarajevo 59
2000 Oktobar Stari Grad 41
2000 Oktobar Trnovo 0
2000 Oktobar Vogošća 12
2000 Novembar Centar 53
2000 Novembar Hadžići 25
2000 Novembar Ilidža 27
2000 Novembar Ilijaš 10
2000 Novembar Novi Grad 76
2000 Novembar Novo Sarajevo 55
2000 Novembar Stari Grad 39
2000 Novembar Trnovo 1
2000 Novembar Vogošća 20
2000 Decembar Centar 70
Zavod za informatiku i statistiku