Napomena:Izvor podataka je Mjesečni bilten Federalnog zavoda za statistiku.

 

Podaci su dati zbirno za izabrani vremenski period ako se ne izabere jedna godina.

 

Strana 
 od 50
Zapis 2451 u 2484 od 2484
Godina
Mjesec
Opcina
Broj
2022 Septembar Ilidža 56
2022 Septembar Ilijaš 0
2022 Septembar Novi Grad 115
2022 Septembar Novo Sarajevo 82
2022 Septembar Stari Grad 34
2022 Septembar Trnovo 6
2022 Septembar Vogošća 17
2022 Oktobar Centar 62
2022 Oktobar Hadžići 23
2022 Oktobar Ilidža 39
2022 Oktobar Ilijaš 2
2022 Oktobar Novi Grad 98
2022 Oktobar Novo Sarajevo 77
2022 Oktobar Stari Grad 37
2022 Oktobar Trnovo 1
2022 Oktobar Vogošća 17
2022 Novembar Centar 61
2022 Novembar Hadžići 19
2022 Novembar Ilidža 47
2022 Novembar Ilijaš 1
2022 Novembar Novi Grad 113
2022 Novembar Novo Sarajevo 67
2022 Novembar Stari Grad 35
2022 Novembar Trnovo 2
2022 Novembar Vogošća 18
2022 Decembar Centar 84
2022 Decembar Hadžići 28
2022 Decembar Ilidža 52
2022 Decembar Ilijaš 11
2022 Decembar Novi Grad 110
2022 Decembar Novo Sarajevo 68
2022 Decembar Stari Grad 37
2022 Decembar Trnovo 1
2022 Decembar Vogošća 23
Zavod za informatiku i statistiku