Napomena:Izvor podataka je Mjesečni bilten Federalnog zavoda za statistiku.

 

Podaci su dati zbirno za izabrani vremenski period ako se ne izabere jedna godina.

 

Strana 
 od 50
Zapis 2401 u 2450 od 2466
Godina
Mjesec
Opcina
Broj
2022 Mart Stari Grad 51
2022 Mart Trnovo 7
2022 Mart Vogošća 28
2022 April Centar 75
2022 April Hadžići 13
2022 April Ilidža 51
2022 April Ilijaš 26
2022 April Novi Grad 108
2022 April Novo Sarajevo 71
2022 April Stari Grad 29
2022 April Trnovo 1
2022 April Vogošća 14
2022 Maj Centar 57
2022 Maj Hadžići 18
2022 Maj Ilidža 44
2022 Maj Ilijaš 3
2022 Maj Novi Grad 104
2022 Maj Novo Sarajevo 49
2022 Maj Stari Grad 44
2022 Maj Trnovo 9
2022 Maj Vogošća 27
2022 Juni Centar 61
2022 Juni Hadžići 16
2022 Juni Ilidža 50
2022 Juni Ilijaš 0
2022 Juni Novi Grad 79
2022 Juni Novo Sarajevo 49
2022 Juni Stari Grad 53
2022 Juni Trnovo 3
2022 Juni Vogošća 21
2022 Juli Centar 52
2022 Juli Hadžići 29
2022 Juli Ilidža 53
2022 Juli Ilijaš 2
2022 Juli Novi Grad 99
2022 Juli Novo Sarajevo 51
2022 Juli Stari Grad 40
2022 Juli Trnovo 1
2022 Juli Vogošća 22
2022 Avgust Centar 59
2022 Avgust Hadžići 24
2022 Avgust Ilidža 55
2022 Avgust Ilijaš 11
2022 Avgust Novi Grad 114
2022 Avgust Novo Sarajevo 62
2022 Avgust Stari Grad 37
2022 Avgust Trnovo 5
2022 Avgust Vogošća 26
2022 Septembar Centar 55
2022 Septembar Hadžići 14
Zavod za informatiku i statistiku