Godina
Mjesec
Opcina
Broj
2000 Januar Centar 34
2000 Januar Hadžići 16
2000 Januar Ilidža 20
2000 Januar Ilijaš 7
2000 Januar Novi Grad 34
2000 Januar Novo Sarajevo 39
2000 Januar Stari Grad 24
2000 Januar Trnovo 1
2000 Januar Vogošća 3
2000 Februar Centar 77
2000 Februar Hadžići 19
2000 Februar Ilidža 48
2000 Februar Ilijaš 9
2000 Februar Novi Grad 89
2000 Februar Novo Sarajevo 74
2000 Februar Stari Grad 37
2000 Februar Trnovo 1
2000 Februar Vogošća 13
2000 Mart Centar 73
2000 Mart Hadžići 13
2000 Mart Ilidža 34
2000 Mart Ilijaš 8
2000 Mart Novi Grad 71
2000 Mart Novo Sarajevo 49
2000 Mart Stari Grad 30
2000 Mart Trnovo 1
2000 Mart Vogošća 16
2000 April Centar 87
2000 April Hadžići 18
2000 April Ilidža 36
2000 April Ilijaš 11
2000 April Novi Grad 71
2000 April Novo Sarajevo 49
2000 April Stari Grad 26
2000 April Trnovo 2
2000 April Vogošća 16
2000 Maj Centar 63
2000 Maj Hadžići 14
2000 Maj Ilidža 35
2000 Maj Ilijaš 6
2000 Maj Novi Grad 86
2000 Maj Novo Sarajevo 61
2000 Maj Stari Grad 39
2000 Maj Trnovo 5
2000 Maj Vogošća 9
2000 Juni Centar 44
2000 Juni Hadžići 16
2000 Juni Ilidža 30
2000 Juni Ilijaš 10
2000 Juni Novi Grad 65