Napomena:Izvor podataka je Mjesečni bilten Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 17
Zapis 1 u 50 od 828
Godina
Opcina
Kategorija
Broj
2000 Centar muško 340
2000 Centar žensko 325
2000 Centar umrla dojenčad 25
2000 Centar nasilna smrt 28
2000 Hadžići muško 89
2000 Hadžići žensko 70
2000 Hadžići umrla dojenčad 1
2000 Hadžići nasilna smrt 7
2000 Ilidža muško 194
2000 Ilidža žensko 161
2000 Ilidža umrla dojenčad 0
2000 Ilidža nasilna smrt 17
2000 Ilijaš muško 55
2000 Ilijaš žensko 48
2000 Ilijaš umrla dojenčad 0
2000 Ilijaš nasilna smrt 5
2000 Novi Grad muško 437
2000 Novi Grad žensko 410
2000 Novi Grad umrla dojenčad 3
2000 Novi Grad nasilna smrt 33
2000 Novo Sarajevo muško 301
2000 Novo Sarajevo žensko 314
2000 Novo Sarajevo umrla dojenčad 2
2000 Novo Sarajevo nasilna smrt 23
2000 Stari Grad muško 216
2000 Stari Grad žensko 182
2000 Stari Grad umrla dojenčad 1
2000 Stari Grad nasilna smrt 10
2000 Trnovo muško 12
2000 Trnovo žensko 3
2000 Trnovo umrla dojenčad 0
2000 Trnovo nasilna smrt 1
2000 Vogošća muško 68
2000 Vogošća žensko 73
2000 Vogošća umrla dojenčad 1
2000 Vogošća nasilna smrt 3
2001 Centar muško 353
2001 Centar žensko 311
2001 Centar umrla dojenčad 19
2001 Centar nasilna smrt 24
2001 Hadžići muško 76
2001 Hadžići žensko 73
2001 Hadžići umrla dojenčad 1
2001 Hadžići nasilna smrt 2
2001 Ilidža muško 194
2001 Ilidža žensko 149
2001 Ilidža umrla dojenčad 0
2001 Ilidža nasilna smrt 14
2001 Ilijaš muško 52
2001 Ilijaš žensko 40
Zavod za informatiku i statistiku