Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Indeksi potrošačkih cijena objavljuju se na nivou Federacije BiH, tako da za sada nije moguće
statističke podatke objavljivati po kantonima. Zavod za informatiku i statistiku ne posjeduje izvor statističkih
podataka za Indekse potrošačkih cijena. Indeks potrošačkih cijena se koristi kao mjera inflacije,
za usklađivanje plaća i zarada u skladu sa kolektivnim ugovorima, te penzija i socijalnih davanja.
Također se koristi i za očuvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama,
omogućuje uporeiđvanje kretanja cijena unutar zemlje između pojedinih regiona, te služi kao osnov
za deflacioniranje pojedinih makroekonomskih agregata u statistici nacionalnih računa i u druge svrhe.

Indeks
Kategorija
Vrijednost indeksa
2001/2000 UKUPAN INDEKS 102.70
2002/2001 UKUPAN INDEKS 100.80
2003/2002 UKUPAN INDEKS 99.70
2004/2003 UKUPAN INDEKS 99.80
2005/2004 UKUPAN INDEKS 103.20
2006/2005 UKUPAN INDEKS 107.20
2007/2006 UKUPAN INDEKS 102.00