Godina
Mjesec
Opcina
Broj
2000 Januar Stari Grad 28
2000 Januar Centar 47
2000 Januar Novo Sarajevo 35
2000 Januar Novi Grad 75
2000 Januar Ilidža 27
2000 Januar Hadžići 10
2000 Januar Vogošća 11
2000 Januar Ilijaš 8
2000 Januar Trnovo 1
2000 Februar Stari Grad 32
2000 Februar Centar 66
2000 Februar Novo Sarajevo 76
2000 Februar Novi Grad 112
2000 Februar Ilidža 42
2000 Februar Hadžići 18
2000 Februar Vogošća 17
2000 Februar Ilijaš 11
2000 Februar Trnovo 0
2000 Mart Stari Grad 38
2000 Mart Centar 40
2000 Mart Novo Sarajevo 62
2000 Mart Novi Grad 74
2000 Mart Ilidža 29
2000 Mart Hadžići 23
2000 Mart Vogošća 15
2000 Mart Ilijaš 20
2000 Mart Trnovo 0
2000 April Stari Grad 50
2000 April Centar 48
2000 April Novo Sarajevo 49
2000 April Novi Grad 91
2000 April Ilidža 32
2000 April Hadžići 20
2000 April Vogošća 11
2000 April Ilijaš 17
2000 April Trnovo 1
2000 Maj Stari Grad 49
2000 Maj Centar 62
2000 Maj Novo Sarajevo 58
2000 Maj Novi Grad 107
2000 Maj Ilidža 34
2000 Maj Hadžići 23
2000 Maj Vogošća 15
2000 Maj Ilijaš 10
2000 Maj Trnovo 0
2000 Juni Stari Grad 62
2000 Juni Centar 70
2000 Juni Novo Sarajevo 64
2000 Juni Novi Grad 112
2000 Juni Ilidža 55
Godina
Mjesec
Opcina
Broj
2000 Januar Stari Grad 28
2000 Januar Centar 47
2000 Januar Novo Sarajevo 35
2000 Januar Novi Grad 75
2000 Januar Ilidža 27
2000 Januar Hadžići 10
2000 Januar Vogošća 11
2000 Januar Ilijaš 8
2000 Januar Trnovo 1
2000 Februar Stari Grad 32
2000 Februar Centar 66
2000 Februar Novo Sarajevo 76
2000 Februar Novi Grad 112
2000 Februar Ilidža 42
2000 Februar Hadžići 18
2000 Februar Vogošća 17
2000 Februar Ilijaš 11
2000 Februar Trnovo 0
2000 Mart Stari Grad 38
2000 Mart Centar 40
2000 Mart Novo Sarajevo 62
2000 Mart Novi Grad 74
2000 Mart Ilidža 29
2000 Mart Hadžići 23
2000 Mart Vogošća 15
2000 Mart Ilijaš 20
2000 Mart Trnovo 0
2000 April Stari Grad 50
2000 April Centar 48
2000 April Novo Sarajevo 49
2000 April Novi Grad 91
2000 April Ilidža 32
2000 April Hadžići 20
2000 April Vogošća 11
2000 April Ilijaš 17
2000 April Trnovo 1
2000 Maj Stari Grad 49
2000 Maj Centar 62
2000 Maj Novo Sarajevo 58
2000 Maj Novi Grad 107
2000 Maj Ilidža 34
2000 Maj Hadžići 23
2000 Maj Vogošća 15
2000 Maj Ilijaš 10
2000 Maj Trnovo 0
2000 Juni Stari Grad 62
2000 Juni Centar 70
2000 Juni Novo Sarajevo 64
2000 Juni Novi Grad 112
2000 Juni Ilidža 55