Visoki predstavnik posjetio Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo

Visoki predstavnik Valentin Inzko posjetio je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, gdje se sastao sa šefom Ureda Erduanom Kafedžićem i njegovim saradnicima.

“Korupcija je kuga modernih društava, a BiH nije iznimka. Ona nije imuna na ovaj problem. On utiče na svaki aspekt društva, dotiče svakog građanina, predstavlja ozbiljnu prepreku za razvoj zemlje, osiromašuje društvo i finansijski i moralno. Odluka Vlade Kantona Sarajevo da osnuje stalni ured za borbu protiv korupcije važan je korak u pravom smjeru. Služi kao primjer drugima kada je riječ o sistematskom rješavanju ovog problema,” rekao je visoki predstavnik.

Visoki predstavnik Inzko je obaviješten o aktivnostima Ureda, njegovim uspjesima, ali i problemima i teškoćama sa kojima se susreću u radu.

“Od najveće je važnosti da ovaj ured bude nezavisan od političkih uticaja i da radi u interesu građana. Uvjeren sam da on može raditi dobro i u budućnosti postati model za slične urede u drugim kantonima i diljem zemlje,” rekao je on.