Vlada Kantona Sarajevo

U utorak 21. radna sjednica Skupštine KS-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se u UTORAK 25.02.2020. godine sa početkom u 10:00 sati održati 21. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.  
 

                                                                                       DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;
2.a) Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo;
2.b) Informacija o zagađenju zraka u Kantonu Sarajevo;
3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo;
4. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;
5. Prijedlog odluke o izmjeni Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

25.02.2020 - 10:00