Vlada Kantona Sarajevo

Sjednica Ekonomsko - socijalnog vijeća - poziv za medije

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /SRIJEDA/ 26. februara 2020. godine sa početkom u 16:00 sati održati 79. sjednica Ekonomsko - socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Izjave za medije planirane su u 15:50 sati ispred multimedijalne sale, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

DNEVNI RED:

1.Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 78. sjednice ESV KS, održane, 17.12.2019. godine

2. Prijedlog zakona o Ekonomsko- socijalnom vijeću za područje Kanton Sarajevo

3.Tekuća pitanja;

26.02.2020 - 16:00