Vlada Kantona Sarajevo

Pojedinačni akti službi

Vodič
Vodic za pristup informacijama u Kabinetu premijera KS Preuzmi
Vodič za pristup informacija Stručne službe Vlade Preuzmi
Pravilnik
Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji Kabineta premijera KS sa izmjenama Preuzmi
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Preuzmi
Pravilnik o sukobu interesa uposlenika u Stručnoj službi Vlade Preuzmi
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Kabineta premijera KS Preuzmi
Odluka
Odluka o sluzbenom putovanju Preuzmi
Odluka-Regres za 2019.godinu Preuzmi
odluka-troškovi prevoza juni 2019 Preuzmi
odluka-troškovi prevoza juli2019 Preuzmi
Odluka o službenom putovanju Preuzmi
Odluka o službenom putovanju Preuzmi
Odluka za prevoz-juli 2019.godine Preuzmi
Uredba
Uredba o osnivanju Kabineta premijera KS Preuzmi
Rješenje
prekovremeni sati juni 2019 Preuzmi, Preuzmi
prekovremeni sati juni 2019 Preuzmi
Rješenja za prekovremene sate- JUNI 2019 Preuzmi
Rješenje o prekovremenom radu Preuzmi
Ostalo
Pravilnik o placama i naknadama drzavnih sluzbenika i namjestenika u Sluzbi za protokol KS Preuzmi
Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji Sluzbe za protokol Preuzmi