Vlada Kantona Sarajevo

Pojedinačni akti službi

Odluka
Odluka o službenom putovanju Preuzmi
Odluka - regres za 2019. godinu Preuzmi
Odluka o isplati regresa uposlenim u Press službi KS Preuzmi
Odluka o sluzbenom putovanju Preuzmi
Odluka - kuponi - juli 2019 Preuzmi
Odluka o odobrenju novcanih sredstava - ugostiteljske usluge Preuzmi
Uredba
Uredba o obrazovanju SSZP KS Preuzmi
Rješenje
Rješenja za prekovremene sate- MAJ 2019 Preuzmi
Pravilnik
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika SSZP KS Preuzmi
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namjerštenika SSZP KS Preuzmi
Pravilnik o sukobu interesa za uposlenike Kabineta premijera KS Preuzmi
Vodič
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji SSZP KS Preuzmi
Ostalo
Uredba o osnivanju Sluzbe za protokol KS Preuzmi, Preuzmi
Pravilnik o placama i naknadama drzavnih sluzbenika i namjestenika u Sluzbi za protokol KS Preuzmi
Interni pravilnik o nabavci roba, vrsenju usluga i ustupanju radova kroz postupak direktnog sporazuma Preuzmi
Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Sluzbe za protokol KS Preuzmi
Obrazac za podnosenje zahtjeva za pristup informacijama Preuzmi
Indeks registar informacija Sluzbe za protokol KS Preuzmi
Vodic za pristup informacijama u Sluzbi za protokol KS (2) Preuzmi
Odluka za prevoz-juli 2019. Preuzmi