Vlada Kantona Sarajevo

Prezentacija učenika JU Četvrta gimnazija Ilidža povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo u okviru svojih aktivnosti sarađuje sa institucijama iz oblasti obrazovanja u Kantonu Sarajevo. U tom kontekstu veliko nam je zadovoljstvo objaviti prezentaciju koju su priredili članovi sociološke sekcije JU Četvrta gimnazija Ilidža, na čelu sa profesoricom Amilom Ahmethodžić.

Članovi ove sekcije pripremili su prigodnu prezentaciju povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, koja na vrlo zanimljiv i poučan način podučava šta je to korupcija i koliko su nesagledivo štetne posljedice korupcije po cjelokupno društvo i državne institucije. Kada mlade generacije na ovakav način šire znanje o štetnosti ove savremene pošasti, onda je to vrlo pozitivan znak da nam stasavaju snage u koje sa pravom možemo polagati nadu da će biti nosioci progresa u svakom smislu.

Prilog: