Publikacije i bilteni

12.11.2013
Izvoz po SMTK REV 4 u FBiH za mjesec septembar 2013.

12.11.2013
Način i svrha dolaska turista u KS za septembar 2013.

12.11.2013
Top 10 zemalja po SMTK Rev 4 za mjesec septembar 2013.

12.11.2013
Broj poslovnih jedinica i kapaciteti po vrstama i kategorijama u KS za 2013.

12.11.2013
Top 10 zemalja izvoz uvoz za mjesec septembar 2013.

12.11.2013
Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta za period 2013

12.11.2013
Izvoz uvoz po mjesecima u 2012. i 2013. u KS za 2013.

12.11.2013
Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta za mjesec avgust 2013.

12.11.2013
Izvoz uvoz po mjesecima u 2012. i 2013. u FBiH za 2013.

12.11.2013
Pregled kretanja cijena izabranih proizvoda na području KS za 2013.

12.11.2013
Izvoz uvoz po mjesecima u 2012. i 2013. u BiH za 2013.

12.11.2013
Zaposlenost i plaće po područjima KD u KS za mjesec avgust 2013.

12.11.2013
Indeksi industrijske proizvodnje u Kantonu Sarajevo za period juni-septembari 2013.

12.11.2013
Uvoz po SMTK u KS za mjesec septembar 2013.

12.11.2013
Zaposlenost i plaće po općinama u KS za mjesec avgust 2013.

12.11.2013
Indeksi obima industrijske proizvodnje u Kantonu Sarajevo za period juni-septembari 2013.

12.11.2013
Uvoz po zemljama u KS za mjesec septembar 2013.

12.11.2013
Uporedni pregled broja stanovnika i broja radne snage po općinama KS za mjesec avgust 2013.

12.11.2013
Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u Kantonu Sarajevo za mjesec avgust 2013.

12.11.2013
Izvoz u KS po zemljama za mjesec septembar 2013.