Publikacije i bilteni

12.11.2013
Izvoz uvoz po mjesecima u 2012. i 2013. u BiH za 2013.

12.11.2013
Zaposlenost i plaće po područjima KD u KS za mjesec avgust 2013.

12.11.2013
Indeksi industrijske proizvodnje u Kantonu Sarajevo za period juni-septembari 2013.

12.11.2013
Uvoz po SMTK u KS za mjesec septembar 2013.

12.11.2013
Zaposlenost i plaće po općinama u KS za mjesec avgust 2013.

12.11.2013
Indeksi obima industrijske proizvodnje u Kantonu Sarajevo za period juni-septembari 2013.

12.11.2013
Uvoz po zemljama u KS za mjesec septembar 2013.

12.11.2013
Uporedni pregled broja stanovnika i broja radne snage po općinama KS za mjesec avgust 2013.

12.11.2013
Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u Kantonu Sarajevo za mjesec avgust 2013.

12.11.2013
Izvoz u KS po zemljama za mjesec septembar 2013.

12.11.2013
Uporedni pregled zaposlenih i nezapoislenih osoba, bruto i neto plaće 2013.

12.11.2013
Trgovina na malo prema pretežnoj djelatnosti u KS za mjesec septembar 2013

12.11.2013
Izvoz po SMTK u KS za mjesec septembar 2013.

12.11.2013
Uporedni pregled broja zaposlenih i nezaposlenih osoba u KS za mjesec avgust 2013.

12.11.2013
Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama u Kantonu Sarajevo za mjesec septembar 2013.

12.11.2013
Izvoz uvoz po mjesecima i općinama u Kantonu Sarajevo za septembar 2013.

12.11.2013
Uporedni pregled broja nezaposlenih osoba prema stručnoj spremi u Kantonu Sarajevo za 2013.

12.11.2013
Otkup i prodaja poljoprivrednih proizvoda u KS za mjesec septembar 2013.

12.11.2013
Izvoz uvoz u KS po područjima KD za mjesec avgust 2013.

12.11.2013
Trgovina na malo prema trgovačkim strukama-index u KS za mjesec septembar 2013