Publikacije i bilteni

16.12.2013
Izvoz uvoz u KS po zemljama za mjesec septembar 2013.

16.12.2013
Dolasci i noćenja turista po vrstama objekata u KS za 2013.

16.12.2013
Izvoz uvoz u KS po mjesecima i općinama za mjesec oktobar 2013.

13.12.2013
Statistički bilten za mjesec oktobar 2013. godine

12.11.2013
Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u Kantonu Sarajevo za mjesec avgust 2013.

12.11.2013
Izvoz u KS po zemljama za mjesec septembar 2013.

12.11.2013
Uporedni pregled zaposlenih i nezapoislenih osoba, bruto i neto plaće 2013.

12.11.2013
Trgovina na malo prema pretežnoj djelatnosti u KS za mjesec septembar 2013

12.11.2013
Izvoz po SMTK u KS za mjesec septembar 2013.

12.11.2013
Uporedni pregled broja zaposlenih i nezaposlenih osoba u KS za mjesec avgust 2013.

12.11.2013
Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama u Kantonu Sarajevo za mjesec septembar 2013.

12.11.2013
Izvoz uvoz po mjesecima i općinama u Kantonu Sarajevo za septembar 2013.

12.11.2013
Uporedni pregled broja nezaposlenih osoba prema stručnoj spremi u Kantonu Sarajevo za 2013.

12.11.2013
Otkup i prodaja poljoprivrednih proizvoda u KS za mjesec septembar 2013.

12.11.2013
Izvoz uvoz u KS po područjima KD za mjesec avgust 2013.

12.11.2013
Trgovina na malo prema trgovačkim strukama-index u KS za mjesec septembar 2013

12.11.2013
Kapaciteti, turisti i noćenja u KS za mjesec avgust 2013.

12.11.2013
Izvoz uvoz u FBiH po područjima KD za mjesec septembar 2013.

12.11.2013
Izvještaj o turističkim kapacitetima, turistima i noćenjima u turizmu u KS 2013

12.11.2013
Izvoz najznačajnijih proizvoda za mjesec septembar 2013. u FBiH