Publikacije i bilteni

16.12.2013
Top 10 zemalja izvoz uvoz za 2013. u FBiH.

16.12.2013
Uporedni pregled brojai nezaposlenih osoba prema stručnoj spremi u KS za mjesec septembar 2013.

16.12.2013
Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata 2013.

16.12.2013
Izvoz najznačajnijih proizvoda u FBiH za 2013.

16.12.2013
Uporedni pregled broja zaposlenih i nezaposlenih, bruto i neto plaća u KS za mjesec septembar 2013.

16.12.2013
Trgovina na malo prema pretežnoj djelatnosti u KS za mjesec oktobar 2013.

16.12.2013
Uvoz najznačajnijih proizvoda u FBiH za 2013.

16.12.2013
Pregled kretanja cijena izabranih proizvoda na području KS za 2013.

16.12.2013
Trgovina na malo prema trgovačkim strukama-index za mjesec oktobar 2013.

16.12.2013
Izvoz uvoz po mjesecima u 2012. i 2013. za KS

16.12.2013
Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta u KS za 2013.

16.12.2013
Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama u KS za mjesec oktobar 2013.

16.12.2013
Izvoz uvoz po mjesecima u 2012. i 2013. za FBiH

16.12.2013
Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta za period u KS za 2013.

16.12.2013
Prodaja i otkup poljoprivrednih proizvoda u KS za mjesec oktobar 2013.

16.12.2013
Izvoz uvoz po mjesecima u 2012. i 2013. za BiH

16.12.2013
Izvoz uvoz u Ks po područjima klasifikacije djelatnosti za mjesec septembar 2013.

16.12.2013
Kapaciteti, turisti i noćenja u KS za mjesec septembar 2013.

16.12.2013
Izvoz uvoz u KS po SMTK za mjesec septembar 2013.

16.12.2013
Izvještaj o turističkim kapacitetima, turistima i noćenjima u turizmu u KS za 2013.