Publikacije i bilteni

16.12.2013
Izvještaj o turističkim kapacitetima, turistima i noćenjima u turizmu u KS za 2013.

16.12.2013
Izvoz uvoz u KS po mjesecima i općinama za mjesec oktobar 2013.

16.12.2013
Dolasci i noćenja turista po vrstama objekata u KS za 2013.

16.12.2013
Izvoz po SMTK u KS za 2013.

16.12.2013
Dolasci i noćenja turista po zemljama prebivališta u KS za 2013.

16.12.2013
Uvoz po SMTK u KS za 2013.

16.12.2013
Način i svrha dolaska turista u KS za mjesec oktobar 2013.

16.12.2013
Izvoz po zemljama u KS za 2013.

16.12.2013
Broj poslovnih jedinica po vrstama i kategorijama u KS za 2013.

16.12.2013
Uvoz po zemljama u KS za 2013.

16.12.2013
Zaposlenost i plaće po područjima KD u KS za 2013.

16.12.2013
Izvoz uvoz po KD u FBiH za 2013.

16.12.2013
Zaposlenost i plaće po općinaa u KS za mjesec septembar 2013.

16.12.2013
Indexi industrijske proizvodnje za oktobar 2013.

16.12.2013
Izvoz uvoz po SMTK-rev.4 u FBiH za 2013.

16.12.2013
Uporedni pregled broja stanovnika i broja radne snage po općinama KS za 2013.

16.12.2013
Indexi obima industrijske proizvodnje za oktobar 2013.

16.12.2013
zaklana stoka i perad III tromjesečje 2013.

16.12.2013
Top 10 zemalja po SMTK-Rev.4 za 2013. u FBiH

16.12.2013
Uporedni pregled broja zaposlenih i nezaposlenih u KS za mjesec septembar 2013.