Publikacije i bilteni

15.01.2014
Dolasci i noćenja po zemljama prebivališta u Kantonu Sarajevo za 2013.

15.01.2014
Način i svrha dolaska turista u Kantonu Sarajevo za 2013.

15.01.2014
Izvoz uvoz po SMTK u 2013. za FBiH

15.01.2014
Ostvareni prinosi kasnih usjeva i voća u 2013.

15.01.2014
Zaposlenost i plaće po područjima i odjeljcima u Kantonu Sarajevo za 2013.

15.01.2014
Top 10 zemalja po SMTK-REV4 za 2013. u FBiH

15.01.2014
Cestovni prijevoz putnika i robe, III tromjesečje 2013.

15.01.2014
Zaposlenost i plaće po općinama u Kantonu Sarajevo za 2013.

15.01.2014
Top 10 zemalja izvoz uvoz za 2013. u FBiH

15.01.2014
Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u Kantonu Sarajevo za mjesec oktobar 2013.

15.01.2014
Uporedni pregled broja stanovnika i broja radne snage po općinama u Kantonu Sarajevo za 2013.

15.01.2014
Izvoz najznačajnijih proizvoda za 2013. u FBiH

15.01.2014
Trgovina na malo prema pretežnoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo za mjesec novembar 2013.

15.01.2014
Uporedni pregled broja zaposlenih i nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo za 2013.

15.01.2014
Uvoz najznačajnijih proizvoda za 2013. u FBiH

15.01.2014
Trgovina na malo prema trgovačkim strukama u Kantonu Sarajevo za mjesec novembar 2013.

15.01.2014
Uporedni pregled broja nezaposlenih osoba prema stručnoj spremi u Kantonu Sarajevo za 2013.

15.01.2014
Izvoz uvoz po mjesecima u 2012. i 2013. za Kanton Sarajevo

15.01.2014
Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama u Kantonu Sarajevo za mjesec novembar 2013.

15.01.2014
Uporedni pregled broja zaposlenih i nezaposlenih osoba, bruto i neto plaća u Kantonu Sarajevo za 2013.