Publikacije i bilteni

16.01.2014
Indexi industrijske proizvodnje u Kantonu Sarajevo za period avgust- novembar 2013.

15.01.2014
Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u Kantonu Sarajevo za mjesec oktobar 2013.

15.01.2014
Zaposlenost i plaće po općinama u Kantonu Sarajevo za 2013.

15.01.2014
Top 10 zemalja izvoz uvoz za 2013. u FBiH

15.01.2014
Trgovina na malo prema pretežnoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo za mjesec novembar 2013.

15.01.2014
Uporedni pregled broja stanovnika i broja radne snage po općinama u Kantonu Sarajevo za 2013.

15.01.2014
Izvoz najznačajnijih proizvoda za 2013. u FBiH

15.01.2014
Trgovina na malo prema trgovačkim strukama u Kantonu Sarajevo za mjesec novembar 2013.

15.01.2014
Uporedni pregled broja zaposlenih i nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo za 2013.

15.01.2014
Uvoz najznačajnijih proizvoda za 2013. u FBiH

15.01.2014
Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama u Kantonu Sarajevo za mjesec novembar 2013.

15.01.2014
Uporedni pregled broja nezaposlenih osoba prema stručnoj spremi u Kantonu Sarajevo za 2013.

15.01.2014
Izvoz uvoz po mjesecima u 2012. i 2013. za Kanton Sarajevo

15.01.2014
Otkup i prodaja poljoprivrednih proizvoda u Kantonu Sarajevo za mjesec novembar 2013.

15.01.2014
Uporedni pregled broja zaposlenih i nezaposlenih osoba, bruto i neto plaća u Kantonu Sarajevo za 2013.

15.01.2014
Izvoz uvoz po mjesecima u 2012. i 2013. za Federaciju BiH

15.01.2014
Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta u Kantonu Sarajevo za 2013.

15.01.2014
Izvoz uvoz u Kantonu Sarajevo po KD za mjesec oktobar 2013.

15.01.2014
Izvoz uvoz po mjesecima u 2012. i 2013. za BiH

15.01.2014
Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta u Kantonu Sarajevo za period 2013.