Publikacije i bilteni

25.02.2014
Uvoz po SMTK u Kantonu Sarajevo za 2013.

25.02.2014
Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta u Kantonu Sarajevo za 2013.

25.02.2014
Top 10 zemalja izvoz uvoz za 2013. u FBiH

25.02.2014
Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta u Kantonu Sarajevo za period 2013.

25.02.2014
Top 10 zemalja po SMTK-REV4 za 2013. u FBiH

25.02.2014
Zaposlenost i plaće po područjima i odjeljcima u Kantonu Sarajevo za 2013.

25.02.2014
Izvoz najznačajnijih proizvoda za 2013. u FBiH

25.02.2014
Zaposlenost i plaće po općinama u Kantonu Sarajevo za 2013.

25.02.2014
Uvoz najznačajnijih proizvoda za 2013. u FBiH

25.02.2014
Uporedni pregled broja stanovnika i broja radne snage po općinama u Kantonu Sarajevo za 2013.

25.02.2014
Statistički bilten za mjesec decembar 2013. godine

25.02.2014
Uporedni pregled broja zaposlenih i nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo za 2013.

25.02.2014
Indexi industrijske proizvodnje u Kantonu Sarajevo za septembar-decembar 2013.

25.02.2014
Uporedni pregled broja nezaposlenih osoba prema stručnoj spremi u Kantonu Sarajevo za 2013.

25.02.2014
Indexi industrijske proizvodnje u Kantonu Sarajevo za period septembar-decembar 2013.

25.02.2014
Uporedni pregled broja zaposlenih i nezaposlenih osoba, bruto i neto plaća u Kantonu Sarajevo za 2013.

25.02.2014
Zasijane površine jesenje sjetve u 2013.

25.02.2014
Zaposlenost prema stručnom obrazovanju i intervalima starosti i djelatnosti, 31.03.2013.

25.02.2014
Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u Kantonu Sarajevo za mjesec novembar 2013.

25.02.2014
Kapacitet, turisti i noćenja u Kantonu Sarajevo za novembar 2013.