Publikacije i bilteni

25.02.2014
Zaposlenost prema stručnom obrazovanju i intervalima starosti i djelatnosti, 31.03.2013.

25.02.2014
Zasijane površine jesenje sjetve u 2013.

25.02.2014
Kapacitet, turisti i noćenja u Kantonu Sarajevo za novembar 2013.

25.02.2014
Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u Kantonu Sarajevo za mjesec novembar 2013.

25.02.2014
Trgovina na malo prema pretežnoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo za mjesec decembar 2013.

25.02.2014
Izvještaj o turističkim kapacitetima, turistima i noćenjima u turizmu u Kantonu Sarajevo 2013.

25.02.2014
Trgovina na malo prema trgovačkim strukama u Kantonu Sarajevo za mjesec decembar 2013.

25.02.2014
Dolasci i noćenja turista po vrstama objekata u Kantonu Sarajevo za 2013.

25.02.2014
Otkup i prodaja poljoprivrednih proizvoda u Kantonu Sarajevo za mjesec decembar 2013.

25.02.2014
Dolasci i noćenja po zemljama prebivališta u Kantonu Sarajevo za 2013.

25.02.2014
Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama u Kantonu Sarajevo za mjesec decembar 2013.

25.02.2014
Način i svrha dolaska turista u Kantonu Sarajevo za 2013.

25.02.2014
Broj poslovnih jedinica po vrstama i kategorijama u Kantonu Sarajevo za 2013.

25.02.2014
Izvoz po SMTK u Kantonu Sarajevo 2013.

25.02.2014
Pregled kretanja cijena izabranih proizvoda na području Kantona Sarajevo za 2013.

25.02.2014
Uvoz po SMTK u Kantonu Sarajevo za 2013.

25.02.2014
Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta u Kantonu Sarajevo za 2013.

25.02.2014
Top 10 zemalja izvoz uvoz za 2013. u FBiH

25.02.2014
Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta u Kantonu Sarajevo za period 2013.

25.02.2014
Top 10 zemalja po SMTK-REV4 za 2013. u FBiH