Publikacije i bilteni

25.03.2014
Izvoz uvoz po mjesecima u 2012. i 2013. za Kanton Sarajevo

25.03.2014
Izvoz uvoz po mjesecima u 2012. i 2013. za BiH

25.03.2014
Izvoz uvoz po SMTK u 2013. za FBiH

25.03.2014
Izvoz uvoz po KD za mjesec novembar 2013

25.03.2014
Izvoz uvoz po SMTK u 2013. za FBiH

25.03.2014
Izvoz po zemljama u Kantonu Sarajevo za 2013.

25.03.2014
Uvoz po zemljama u Kantonu Sarajevo u 2013.

25.03.2014
Izvoz uvoz po KD za 2013 u FBiH

25.03.2014
Statistički bilten za mjesec januar 2014. godine

25.02.2014
Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta u Kantonu Sarajevo za 2013.

25.02.2014
Top 10 zemalja izvoz uvoz za 2013. u FBiH

25.02.2014
Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta u Kantonu Sarajevo za period 2013.

25.02.2014
Top 10 zemalja po SMTK-REV4 za 2013. u FBiH

25.02.2014
Zaposlenost i plaće po područjima i odjeljcima u Kantonu Sarajevo za 2013.

25.02.2014
Izvoz najznačajnijih proizvoda za 2013. u FBiH

25.02.2014
Zaposlenost i plaće po općinama u Kantonu Sarajevo za 2013.

25.02.2014
Uvoz najznačajnijih proizvoda za 2013. u FBiH

25.02.2014
Uporedni pregled broja stanovnika i broja radne snage po općinama u Kantonu Sarajevo za 2013.

25.02.2014
Statistički bilten za mjesec decembar 2013. godine

25.02.2014
Uporedni pregled broja zaposlenih i nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo za 2013.