Publikacije i bilteni

18.10.2013
Izvoz uvoz u KS po SMTK za mjesec juli 2013

18.10.2013
Izvoz uvoz po mjesecima u 2012. i 2013. u KS za 2013.

18.10.2013
Uporedni pregled zaposlenih i nezaoislenih osoba, bruto i neto plaće 2013.

18.10.2013
Izvoz uvoz u KS po zemljama za mjesec juli 2013.

18.10.2013
Izvoz uvoz po mjesecima u 2012. i 2013. u FBiH za 2013.

18.10.2013
Pregled kretanja cijena i izabranih proizvoda na području KS za mjesec avgust 2013.

18.10.2013
Izvoz uvoz po mjesecima i općinama u Kantonu Sarajevo za 2013.

18.10.2013
Izvoz uvoz po mjesecima u 2012. i 2013. u BiH za 2013.

18.10.2013
Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta za mjesec juli 2013.

12.09.2013
Uporedni pregled broja zaposlenih i nezaposlenih osoba, prosječne bruto i neto plaće u KS za 2013.

12.09.2013
Trgovina na malo prema pretežnoj djelatnosti u KS za mjesec juli 2013

12.09.2013
Izvoz u KS po zemljams za mjesec juli 2013.

12.09.2013
Uporedni pregled broja nezaposlenih osoba prema stručnoj spremi u Kantonu Sarajevo za 2013.

12.09.2013
Trgovina na malo prema trgovačkim strukama za mjesec 2013.

12.09.2013
uvoz po smtk rev 4 za juli 2013

12.09.2013
Uporedni pregled broja zaposlenih i nezaposlenih osoba u KS za 2013.

12.09.2013
Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta za period 2013

12.09.2013
Izvoz po SMTK u KS za mjesec juli 2013.

12.09.2013
Otkup i prodaja poljoprivrednih proizvoda u KS za mjesec juli 2013.

12.09.2013
Izvoz uvoz po mjesecima i opcinama u Kantonu Sarajevo za 2013.