Publikacije i bilteni

18.10.2013
Dolasci i noćenja turista po zemljama prebivališta za avgust 2013.

18.10.2013
Indeksi obima industrijske proizvodnje u Kantonu Sarajevo za period maj-juli 2013.

18.10.2013
Izvoz uvoz u FBiH po područjima KD za mjesec avgust 2013.

18.10.2013
Dolasci i noćenja turista po zemljama prebivališta za avgust 2013.

18.10.2013
Cestovni prijevoz II tromjesečje 2013.

18.10.2013
Izvoz po SMTK REV 4 u FBiH za mjesec avgust 2013.

18.10.2013
Način i svrha dolaska turista u KS za avgust 2013.

18.10.2013
Broj poslovnih jedinica i kapaciteti po vrstama i kategorijama u KS za 2013.

18.10.2013
Ostvareni prinosi ranih usjeva i voća 2013 .

18.10.2013
Izvoz najznačajnijih proizvoda za mjesec avgust 2013. u FBih

18.10.2013
Promet u ugostiteljstvu II tromjesepčje 2013. u KS

18.10.2013
Proizvodnja,prodaja i zalihe šumskih sortimenata u Kantonu Sarajevo za mjesec juli 2013.

18.10.2013
Uvoz najznačajnijih proizvoda u FBiH za avgust u 2013.

18.10.2013
Zaposlenost i plaće po općinama u KS za mjesec jull 2013.

18.10.2013
Trgovina na malo prema pretežnoj djelatnosti u KS za mjesec avgust 2013

18.10.2013
Top 10 zemalja po SMTK Rev 4 za mjesec avgust 2013.

18.10.2013
Zaposlenost i plaće po područjima KD u KS za mjesec julil 2013.

18.10.2013
Trgovina na malo prema trgovačkim strukamai u KS za mjesec avgustl 2013

18.10.2013
Top 10 zemalja izvoz uvoz u FBiH za mjesec avgust 2013.

18.10.2013
Uporedni pregled broja nezaposlenih osoba prema stručnoj spremi u Kantonu Sarajevo za 2013.