Vlada Kantona Sarajevo

Press konferencija o modelu djelimičnog sistemskog rješenja finansiranja nastavne i naučnoistraživačke djelatnosti Zemaljskog muzeja BiH – poziv medijima

Poštovane kolegice i kolege,

 

Obavještavamo Vas da će se sutra /srijeda/, 12. januara 2022. godine, sa početkom u 12:00 sati održati press konferencija, povodom inicijative premijera Kantona Sarajevo i predstavnika Univerziteta u Sarajevu vezane za podršku Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine.

Press konferencija će održati u namjenskom prostoru za press konferencije, kod svečanog ulaza u zgradu Kantona Sarajevo.

Na spomenutoj press konferenciji prisutnim predstavnicima medija obratit će se premijer KS Edin Forto, prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, te dr. Mirsad Sijarić, v.d. direktora Zemaljskog muzeja BiH.

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, osnovan 1888. godine, predstavlja najstariju muzejsku instituciju u Bosni i Hercegovini koja svojim zbirkama i arhivskom građom materijalno svjedoči o historiji ovih prostora. Uloga i naučnoistrazivački značaj Zemaljskog muzeja su nemjerijivi, a tokom decenija postojanja baštinio je najznačajniji dio kulturnog i nacionalnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

Već duže od dvije decenije, Zemaljski muzej BiH, zajedno sa ostalih šest institucija kulture, ima neriješen status, te uvažavajući složenost ovog pitanja, zajedničkom inicijativom premijera Kantona i Univerziteta u Sarajevu, namjera je da se kreira model koji nudi barem djelimično sistemsko rješenje finansiranja nastavne i naučnoistraživačke djelatnosti Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine koja je u neposrednoj vezi sa nastavnom, naučnoistraživačkom i umjetničkoistraživačkom djelatnosti Univerziteta u Sarajevu.

 

Molimo da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

Služba za protokol i press KS

 

12.01.2022 - 12:00
Slika: